Amendement: Mandateren benoeming WML

AMENDEMENT: Datum: 13 oktober 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Leiden 2023 (WML) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA,  PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober […]

Amendement: Moedwillige verstoring ICT en telecommunicatie

AMENDEMENT: Datum: 13 oktober 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, CDA, SP (23) Tegen: GL, PvdA, CU (12) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2022, Besluit: […]

Motie: Laat de kleureneis zonnepanelen vallen

MOTIE: Datum: 13 oktober 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit  Leiden 2023 (WML) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober […]

Referendumkamer krijgt versterking met vijfde lid na voorstel Partij Sleutelstad

Vanavond besluit de gemeenteraad over de herbenoeming van de herbenoeming van de referendumkamer, die bij referenda de onafhankelijke scheidsrechter is. Hoewel de referendumkamer goed functioneert, kwam tijdens een kennismaking tussen raad en referendumkamer wel naar voren dat het met het huidige aantal leden soms lastig is om al haar taken te bolwerken. Partij Sleutelstad heeft […]