Bijdrage Thijs Vos bij behandeling van het vaststellen van de riool- en afvalstoffenheffing en markt- en staangelden 2021

Datum: 19 november 2020 (Werk & Middelen)

Dank voorzitter.

Voor ons liggen een viertal verordeningen waarmee de belastingtarieven voor 2021 ook juridisch worden vastgelegd.

Voor ons als commissie een vrij technisch punt, aangezien de discussie over de financiën al bij de kaderbrief en begroting plaatsgevonden heeft, maar voor Leidenaren met een kleine beurs en veel middenstanders een ingrijpende en pijnlijke maatregel.

De raad heeft echter helaas met de kaderbrief en begroting ingestemd en daar waren de lastenverhogingen integraal onderdeel van. De verordening vloeien hier inherent uit voort en daarover willen we het debat niet overdoen.

Maar we hebben wel een vraag aan de wethouder: veel marktondernemers kampen met een derving van inkomsten die voortvloeien uit de Corona-crisis en de verplaatsing van de markt. In tegenstelling tot andere heffingen, bestaat nu geen mogelijkheid tot kwijtschelding. Ziet de wethouder mogelijkheden om kleine middenstanders zoals de marktondernemers te ontzien met een geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de markt- en staangelden of een uitzondering op de trendverhoging?

Dank

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën