Indiendatum: 24 september 2020

Door: Roeland Storm (CDA) en Maarten Kersten

Op 22 september heeft het lid Kersten (PS) schriftelijke vragen gesteld. In aanvulling daarop worden op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde door de leden Storm (CDA) en Kersten (PS) aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat er niet gepraat wordt tussen de projectleider van de gemeente Leiden en de ondernemers op de Hooigracht? En dat de vertegenwoordigers van de winkeliers en van de bewoners niet mogen participeren in het gemeentelijk overlegorgaan voor dit soort zaken, het OVM?

De hele Hooigracht is vanaf de ir. Driessenstraat gesloten voor werkzaamheden die aan het andere einde van de Hooigracht plaatsvinden,

  1. kan het college duidelijk maken waarom het “checkpoint” niet verplaatst kan worden naar de Hooglandsekerk-Choorsteeg ?
  2. Weet het college dat de aannemer woensdag 23-09 per brief aan de buurtbewoners en zaken heeft aangekondigd dat de huidige toestand, een totaal gesloten Hooigracht, tot 9 oktober zal duren?
  3. Is het college ervan op de hoogte dat er tussen de aannemer en ondernemers vijf jaar lang is gesproken over het bereikbaar houden van de ondernemingen aan de Hooigracht, waarna uiteindelijk is afgesproken, ook met de wethouder, dat de ondernemingen op de Hooigracht te allen tijden bereikbaar zouden blijven? Waarom wordt nu van deze afspraak afgeweken?

Uit meerdere ervaringen (door ons uitgevoerde ‘checks’)  bij het ‘checkpoint’ op de Hooigracht blijkt dat de verkeersregelaars worden geïnstrueerd om mensen met een fiets eerst te laten afstappen en dan omstandig te laten verklaren waar zij heen willen. Ook dat bezoekers met een auto niet of bij wijze van “hoge uitzondering”  “als gast” (bijvoorbeeld voor laden en lossen) worden toegelaten tot de Hooigracht. Dit komt niet overeen met de afspraken dat de ondernemingen bereikbaar moeten blijven.

  1. Wat gaat het college doen om te zorgen dat de verkeersregelaars wel goed geïnstrueerd worden?
  2. Hoe komt het dat de ervaring en klacht van de Leidse burger al jaren is, dat vanuit het Stadskantoor kennelijk niet goed tevoren wordt geïnstrueerd en daarna gecontroleerd en geïnspecteerd bij wegwerkzaamheden als deze en dat alles wordt overgelaten aan de niet-verkeersdeskundige aannemer?

Bij de Ir. Driessenstraat zijn nu diverse borden geplaatst op de afsluitingshekken over de volle breedte van de Hooigracht. De tekst luidt nu op voor het afslaand verkeer en de fietsers eerste bord: “winkels en horeca bereikbaar”, het tweede “Auto’s hier te gast” (van de fietsers) en op het derde “Hooigracht afgesloten volg H” .

  1. Vindt het college het logisch (en professioneel van de zijde van de aannemer) dat de tekst op die borden eigenlijk niet leesbaar is voor fietsers die er in de lengterichting (dus niet eropaf rijdend) langsfietsen? En dat zij slecht of niet te begrijpen zijn voor bestuurders van auto’s die daar afslaan? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er een duidelijke bordensituatie komt?
  2. Kan er worden gekeken naar een oplossing waarbij de huidige werkzaamheden aan de bouwput bij de Jorissteeg en Nieuwstraat voor het korte stukje aan de zijde van de Nieuwstraat versneld worden afgewerkt, waarna gemakkelijk een schuine afslag kan worden gemaakt vanaf Hooigracht naar Nieuwstraat, mits een bouw-toilet en wat andere spullen van de aannemer even verplaatst worden, zodat zelfs auto’s makkelijk kunnen passeren?

Nog niet beantwoord.