Indiendatum: 24 september 2020

Door: Roeland Storm (CDA) en Maarten Kersten

Op 22 september heeft het lid Kersten (PS) schriftelijke vragen gesteld. In aanvulling daarop worden op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde door de leden Storm (CDA) en Kersten (PS) aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat er niet gepraat wordt tussen de projectleider van de gemeente Leiden en de ondernemers op de Hooigracht? En dat de vertegenwoordigers van de winkeliers en van de bewoners niet mogen participeren in het gemeentelijk overlegorgaan voor dit soort zaken, het OVM?

De hele Hooigracht is vanaf de ir. Driessenstraat gesloten voor werkzaamheden die aan het andere einde van de Hooigracht plaatsvinden,

  1. kan het college duidelijk maken waarom het “checkpoint” niet verplaatst kan worden naar de Hooglandsekerk-Choorsteeg ?
  2. Weet het college dat de aannemer woensdag 23-09 per brief aan de buurtbewoners en zaken heeft aangekondigd dat de huidige toestand, een totaal gesloten Hooigracht, tot 9 oktober zal duren?
  3. Is het college ervan op de hoogte dat er tussen de aannemer en ondernemers vijf jaar lang is gesproken over het bereikbaar houden van de ondernemingen aan de Hooigracht, waarna uiteindelijk is afgesproken, ook met de wethouder, dat de ondernemingen op de Hooigracht te allen tijden bereikbaar zouden blijven? Waarom wordt nu van deze afspraak afgeweken?

Uit meerdere ervaringen (door ons uitgevoerde ‘checks’)  bij het ‘checkpoint’ op de Hooigracht blijkt dat de verkeersregelaars worden geïnstrueerd om mensen met een fiets eerst te laten afstappen en dan omstandig te laten verklaren waar zij heen willen. Ook dat bezoekers met een auto niet of bij wijze van “hoge uitzondering”  “als gast” (bijvoorbeeld voor laden en lossen) worden toegelaten tot de Hooigracht. Dit komt niet overeen met de afspraken dat de ondernemingen bereikbaar moeten blijven.

  1. Wat gaat het college doen om te zorgen dat de verkeersregelaars wel goed geïnstrueerd worden?
  2. Hoe komt het dat de ervaring en klacht van de Leidse burger al jaren is, dat vanuit het Stadskantoor kennelijk niet goed tevoren wordt geïnstrueerd en daarna gecontroleerd en geïnspecteerd bij wegwerkzaamheden als deze en dat alles wordt overgelaten aan de niet-verkeersdeskundige aannemer?

Bij de Ir. Driessenstraat zijn nu diverse borden geplaatst op de afsluitingshekken over de volle breedte van de Hooigracht. De tekst luidt nu op voor het afslaand verkeer en de fietsers eerste bord: “winkels en horeca bereikbaar”, het tweede “Auto’s hier te gast” (van de fietsers) en op het derde “Hooigracht afgesloten volg H” .

  1. Vindt het college het logisch (en professioneel van de zijde van de aannemer) dat de tekst op die borden eigenlijk niet leesbaar is voor fietsers die er in de lengterichting (dus niet eropaf rijdend) langsfietsen? En dat zij slecht of niet te begrijpen zijn voor bestuurders van auto’s die daar afslaan? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er een duidelijke bordensituatie komt?
  2. Kan er worden gekeken naar een oplossing waarbij de huidige werkzaamheden aan de bouwput bij de Jorissteeg en Nieuwstraat voor het korte stukje aan de zijde van de Nieuwstraat versneld worden afgewerkt, waarna gemakkelijk een schuine afslag kan worden gemaakt vanaf Hooigracht naar Nieuwstraat, mits een bouw-toilet en wat andere spullen van de aannemer even verplaatst worden, zodat zelfs auto’s makkelijk kunnen passeren?

Antwoorddatum: 6 oktober 2020

1. Is het college op de hoogte van het feit dat er niet gepraat wordt tussen de projectleider van de gemeente Leiden en de ondernemers op de Hooigracht? En dat devertegenwoordigers van de winkeliers en van de bewoners niet mogen participeren in het gemeentelijk overlegorgaan voor dit soort zaken, het OVM?

Het college herkent zich niet in de geschetste beeldvorming en neemt hier afstand van. Zowel de omgevingsmanager van de aannemer als de projectleider van de gemeente Leiden beantwoorden alle vragen van ondernemers op de Hooigracht en besteden hier zeer veel tijd en aandacht aan. Tot tevredenheid van vele betrokkenen, zo ook het college. Dit is eerder als zodanig ook met uw raad gecommuniceerd. Het overleg verkeersmaatregelen (OVM) is bedoeld om geplande verkeersmaatregelen vanuit projecten af te stemmen met de nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer bedrijven en de verkeersregisseur. Met winkeliers en
bewoners wordt via andere kanalen gecommuniceerd.

2. kan het college duidelijk maken waarom het “checkpoint” niet verplaatst kan worden naar de Hooglandsekerk-Choorsteeg ?

Het college herkent zich niet in het geschetste beeld. De Hooigracht is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Ir. Driessenstraat dus de afzetting voor doorgaand verkeer kan niet worden verplaatst naar de Hooglandsekerk Choorsteeg. Bestemmingsverkeer dat naar de aanwezige winkels en horeca op de Hooigracht toe wil kan er echter gewoon door.

3. Weet het college dat de aannemer woensdag 23-09 per brief aan de buurtbewoners en zaken heeft aangekondigd dat de huidige toestand, een totaal gesloten Hooigracht, tot 9 oktober zal duren?

Ja, dat is het college bekend. Nu de werkzaamheden aan het gedeelte tussen de Nieuwstraat en de Hogewoerd in volle gang zijn, zijn er opnieuw archeologische resten aangetroffen waardoor extra vertraging optreedt en leiden onvoorziene kabels en leidingen in de ondergrond tot extra uitvoeringstijd. Hierdoor duren de werkzaamheden op deze locatie niet één maar drie weken en zullen deze naar verwachting op 10 oktober zijn afgerond. De aannemer doet er alles aan om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden en de weg weer open te stellen voor het verkeer.

4. Is het college ervan op de hoogte dat er tussen de aannemer en ondernemers vijf jaar lang is gesproken over het bereikbaar houden van de ondernemingen aan de Hooigracht, waarna uiteindelijk is afgesproken, ook met de wethouder, dat de ondernemingen op de Hooigracht te allen tijden bereikbaar zouden blijven? Waarom wordt nu van deze afspraak afgeweken?

Ook in deze geschetste beeldvorming herkent het college zich niet. Niet vijf maar één jaar geleden is de aannemer voor het werk geselecteerd. Uw raad is hierover in september 2019 geïnformeerd. De ondernemingen op de Hooigracht zijn te allen tijde bereikbaar. Er wordt niet van afspraken afgeweken.

Uit meerdere ervaringen (door ons uitgevoerde ‘checks’) bij het ‘checkpoint’ op de Hooigracht blijkt dat de verkeersregelaars worden geïnstrueerd om mensen met een fiets
eerst te laten afstappen en dan omstandig te laten verklaren waar zij heen willen. Ook dat bezoekers met een auto niet of bij wijze van “hoge uitzondering” “als gast” (bijvoorbeeld voor laden en lossen) worden toegelaten tot de Hooigracht. Dit komt niet overeen met de afspraken dat de ondernemingen bereikbaar moeten blijven.

5. Wat gaat het college doen om te zorgen dat de verkeersregelaars wel goed geïnstrueerd worden?

De verkeersregelaars worden geïnstrueerd vanuit de aannemer. De verkeersregelaars worden geïnstrueerd om bestemmingsverkeer door te laten en doorgaand verkeer tegen te houden en daarmee te voorkomen dat weggebruikers toch doorrijden tot de afsluiting verderop en daar geen kant meer op kunnen. Daarmee verlenen zij een dienst aan zowel het winkelend publiek als de overige verkeersdeelnemers. Op deze manier voorkomen zij namelijk gevaarlijke situaties en veel onnodige irritaties bij verkeersdeelnemers die anders pas verderop erachter zouden komen dat ze niet meer verder kunnen.

6. Hoe komt het dat de ervaring en klacht van de Leidse burger al jaren is, dat vanuit het Stadskantoor kennelijk niet goed tevoren wordt geïnstrueerd en daarna gecontroleerd en geïnspecteerd bij wegwerkzaamheden als deze en dat alles wordt overgelaten aan de niet-verkeersdeskundige aannemer?

De aannemer van de betreffende werkzaamheden is zeer kundig. De aannemer is uitgekozen omdat deze in zijn plan van aanpak bij de aanbesteding het meeste oog had voor de beperking van de overlast voor de omgeving, zij de bereikbaarheid maximaal borgde en zij de meeste aandacht had voor een zorgvuldige communicatie met de omgeving. Uw raad is hierover in september 2019 geïnformeerd.

Bij de Ir. Driessenstraat zijn nu diverse borden geplaatst op de afsluitingshekken over de volle breedte van de Hooigracht. De tekst luidt nu op voor het afslaand verkeer en de fietsers eerste bord: “winkels en horeca bereikbaar”, het tweede “Auto’s hier te gast” (van de fietsers) en op het derde “Hooigracht afgesloten volg H” .

7. Vindt het college het logisch (en professioneel van de zijde van de aannemer) dat de tekst op die borden eigenlijk niet leesbaar is voor fietsers die er in de lengterichting (dus niet eropaf rijdend) langsfietsen? En dat zij slecht of niet te begrijpen zijn voor bestuurders van auto’s die daar afslaan? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er een duidelijke bordensituatie komt?

Klopt, de borden zijn alleen goed leesbaar voor fietsers die recht op het bord afrijden. Dit is een gebruikelijke situatie. Voor fietsers is het duidelijk dat de Hooigracht is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Het bord “auto’s te gast” is in deze fase weggehaald en niet van toepassing. De andere twee genoemde borden zijn nodig om de omleidingsroute aan te geven (“Hooigracht afgesloten volg H”) en juist bedoeld om bestemmingsverkeer erop te wijzen dat de winkels en horeca aan de Hooigracht wel bereikbaar zijn (“winkels en horeca bereikbaar”). Het is hiermee een duidelijke situatie.

8. Kan er worden gekeken naar een oplossing waarbij de huidige werkzaamheden aan de bouwput bij de Jorissteeg en Nieuwstraat voor het korte stukje aan de zijde van de Nieuwstraat versneld worden afgewerkt, waarna gemakkelijk een schuine afslag kan worden gemaakt vanaf Hooigracht naar Nieuwstraat, mits een bouw-toilet en wat andere spullen van de aannemer even verplaatst worden, zodat zelfs auto’s makkelijk kunnen passeren?

Deze afslag van de Hooigracht naar de Nieuwstraat kan theoretisch vanaf ongeveer 5 oktober weer worden ingericht. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is dit in de praktijk echter niet wenselijk. Door het openstellen van de Nieuwstraat ontstaat een onduidelijke situatie met veel sluipverkeer. Niettemin wordt in overleg met de verkeerspolitie nog nader gekeken wat hier wel en niet mogelijk is.