Indiendatum: 8 juli 2019

Door: Maarten Kersten

Op 14 juni stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over de eikenprocessierups en het gemeentelijke beleid daaromtrent. Zij suggereerde daarbij terecht ook een aantal bestrijdingsmethoden, conventioneel en biologisch.

Sindsdien, en met name de laatste dagen, is de dreiging geculmineerd en wordt zelfs hier en daar door deskundigen de handdoek in de ring gegooid, met het advies om hier voortaan mee te leren leven.

Het blijkt dat de opmars van deze plaag inderdaad onstuitbaar is gebleken. In diverse gemeenten blijkt men inderdaad de handdoek in de ring te hebben gegooid, in andere wordt op alle mogelijke verschillende manieren het agressieve diertje bestreden, alsook wordt conform bovengemeld advies van biologen het publiek voorgelicht en begeleid om met dit nieuwe verschijnsel om te gaan. Dit varieert van kleding- en handelings-adviezen (zoals bij teken) tot soms fysieke waarschuwingen in de vorm van bordjes op de bomen, en borden die sommige gemeenten op palen aanbrengen in of nabij de locaties van de plaag . De
gemiddelde burger, maar zeker de jeugd, weet immers geen eik van een iep of es te onderscheiden. De gemeente Leiden doet dit (nog?) niet.

Wij namen waar dat de gemeente Velp langs invalswegen met eiken zelfs elektronische borden heeft geplaatst met door middel van lampjes getekende rupsen, aangezien een uitsluitend afgebeeld eikenblad dus niet door iedereen herkend wordt.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Kersten (Partij Sleutelstad) hierover de volgende vragen aan het college (als vervolg op de vragen van de PvdD):

  1. wat is Leiden sinds de laatste, kritieke, dagen aan dit bedreigende fenomeen meer gaan doen dan wellicht al geantwoord en voorbereid na de vragen van 14 juni? Is het college zich bewust van de bedreiging die de afgelopen weken extra acuut is geworden door het warme, droge weer en dat nu bekend is geworden dat niet alleen lastige jeuk maar zelfs ernstige inwendige ziektes het gevolg kunnen zijn?
  2. is het college bereid, overal waar eiken staan, waarschuwingsbordjes en borden aan te brengen op of nabij bomen, soms ook genoemde elektronische borden bij drukke en gefrequenteerde plaatsen en wegen, parken, kinderspeelplaatsen, kinderboerderijen enz. enz.?
  3. wordt daarbij ook overwogen om stammen die in de buurt of de loop van mensen en kinderen staan, na eventueel behandelen, bijvoorbeeld met de vlammenwerper of gifspuit, tenslotte niet-verstikkend tot mensenhoogte in te pakken?

Antwoorddatum: 23 juli 2019

1. wat is Leiden sinds de laatste, kritieke, dagen aan dit bedreigende fenomeen meer gaan doen dan wellicht al geantwoord en voorbereid na de vragen van 14 juni? Is het college zich bewust van de bedreiging die de afgelopen weken extra acuut is geworden door het warme, droge weer en dat nu bekend is geworden dat niet alleen lastige jeuk maar zelfs ernstige inwendige ziektes het gevolg kunnen zijn?

Antwoord. Het warme en droge weer, zoals tijdens de afgelopen weken, heeft niet direct voor een toename van de rupsen gezorgd. Het is wel aannemelijk dat door de klimaatverandering de eikenprocessierups beter gedijt in Nederland. Wat wel meespeelt, is dat door het warme en droge weer mensen vaak en lang buiten zijn waardoor de kans op aanraking met de haren van de rups vergroot wordt. Dat er naast jeuk ook andere vervelende kwalen kunnen optreden (bijv. allergie en luchtwegproblemen) is ons bekend. Het college bestrijdt, zoals aangegeven in de eerdere beantwoording, de eikenprocessierups en is van mening dat gezien het relatief beperkt voorkomen hiervan in Leiden er geen sprake is van acute dreiging en aanvullende maatregelen niet nodig zijn. Het aantal eiken in Leiden is relatief beperkt, van de straat- en laanbomen is circa 2,5% een eik.

2. is het college bereid, overal waar eiken staan, waarschuwingsbordjes en borden aan te brengen op of nabij bomen, soms ook genoemde elektronische borden bij drukke en gefrequenteerde plaatsen en wegen, parken, kinderspeelplaatsen, kinderboerderijen enz. enz.?

Antwoord. Hoewel dit een begrijpelijke suggestie is, is het college hier niet toe bereid. De kosten voor het ophangen van (elektronische) borden staan niet in verhouding tot de omvang en duur van het probleem in Leiden.

3. wordt daarbij ook overwogen om stammen die in de buurt of de loop van mensen en kinderen staan, na eventueel behandelen, bijvoorbeeld met de vlammenwerper of gifspuit, tenslotte niet-verstikkend tot mensenhoogte in te pakken?

Antwoord. Nee, dit wordt niet overwogen. De nesten worden verwijderd met een soort stofzuiger. Nadat dit is uitgevoerd zijn zowel de rupsen als de haren verdwenen. Het inpakken van de boom heeft dus geen toegevoegde waarde.