Indiendatum: 20 mei 2019

Door: Maarten Kersten, Antoine Theeuwen (SP)

Op donderdag 31 januari 2019 werd er bij kinderopvang Smallsteps aan de Leidse Milanenhorst een kunstgrasveldje aangelegd rond de vuilcontainers. GroenLinks-wethouder Martine Leewis, gaf daar
het startsein voor.

Op nog vier andere plekken in de stad worden ook plaggen nepgras rond de ondergrondse afvalbakken aangelegd. Ze dienen niet als kinderpanna- of mini-hockeyveld, maar als afweermiddel.

Uit psychologisch onderzoek blijkt namelijk dat de aanwezigheid van groen kunstgras mensen ervan weerhoudt om rotzooi naast de containers te dumpen. Iets dat juist op de uitgekozen vijf plekken vaak
gebeurde. Over een half jaar wordt bekeken of de proef heeft gewerkt en navolging verdient.

Partij Sleutelstad en de SP onderschrijven het psychologisch onderzoek waarnaar wordt verwezen maar vinden het onbegrijpelijk dat het College van B&W in Leiden kiest voor kunstgras i.p.v. écht
groen. In Leiden is het totaal areaal kunstgras 141.565 m2.

Groene containertuintjes, met natuurgras, plantjes (bv. kruiden) en bloemen per seizoen, heggen e.d., zijn al geplaatst in andere grote gemeenten. Voorbeelden: Den Haag, Den Bosch, Assen, Velsen en
Almelo. De tuintjes blijken er inderdaad voor te zorgen dat minder afval rondom containers wordt geplaatst, én ze fleuren de boel een beetje op! Bovendien vangen de tuintjes overtollig regenwater
op.1) 2) 3) 4) 5)

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Kersten (PS) en Theeuwen (SP) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Wat zijn de totale kosten van deze proef en de kosten van een eventuele navolging? Graag per kostenpost specificeren.
  2. Is het College van B&W bereid om deze milieuonvriendelijke kunstgrasveldjes te vervangen door écht groene tuintjes? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe staat het College tegenover het laten “adopteren” van een containertuintje door mensen uit de buurt, bewonerscommissies, buurthuizen, wijkverenigingen of ze net als plantsoenen en straten laten onderhouden en schoonhouden door de DZB?

Bronvermelding: Betreft digitale nieuwsberichten op diverse websites.

1) Sleutelstad
2) rtvdrenthe
3) hetkanwel
4) velsenlokaal
5) Den Bosch

Antwoorddatum: 18 juni 2019

1. Wat zijn de totale kosten van deze proef en de kosten van een eventuele navolging? Graag per kostenpost specificeren.

Antwoord. De pilot met containercoats wordt betaald vanuit een landelijke subsidie voor de bestrijding van zwerfafval. Hiervoor is een bedrag van € 17.250 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

€ 16.200 ex BTW voor 8 containercoats à € 2.025 per stuk; dit is inclusief vooraf inmeten, reiskosten, materialen en complete plaatsing;

€ 1.050 voor projectbegeleiding en communicatie.

Of de proef wordt voortgezet en in welke vorm en tegen welke kosten is afhankelijk van de resultaten uit de eind 2019 uit te voeren evaluatie.

2. Is het College van B&W bereid om deze milieuonvriendelijke kunstgrasveldjes te vervangen door écht groene tuintjes? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord. Op dit moment niet. De huidige tuintjes bestaan grotendeels uit gerecycled materiaal. De optie om de huidige aankleding te vervangen door levende flora wordt meegenomen in de evaluatie die eind dit jaar wordt uitgevoerd. Momenteel wordt hiermee door enkele gemeenten geëxperimenteerd en we volgen de resultaten.

3. Hoe staat het College tegenover het laten “adopteren” van een containertuintje door mensen uit de buurt, bewonerscommissies, buurthuizen, wijkverenigingen of ze net als plantsoenen en straten laten onderhouden en schoonhouden door de DZB?

Antwoord. Het College staat positief tegenover de adoptie van ondergrondse containers, al dan niet met containertuintjes. In de praktijk wordt al gewerkt met containeradoptanten. Daar waar geen adoptanten kunnen worden gevonden, draagt de gemeente zelf zorg voor het onderhoud.