Indiendatum: 22 september 2020

Door: Maarten Kersten

De neringdoenden aan de Hooigracht en omgeving zijn boos en verdrietig. In de afgelopen dagen werd de hele straat , na de afgesproken maandenlange, gedeeltelijke en gefaseerde afsluiting, opeens tóch geheel voor alle verkeer afgesloten, zelfs voor fietsers. Dat was direct voelbaar in de portemonnee van de middenstanders. De winkeliers waren al vooraf al zeer bevreesd dat ze geheel afgesloten zouden raken van hun clientèle. Daarom spraken zij vorig jaar al met aannemer Van Gelder en de gemeente af dat onder álle omstandigheden de winkels bereikbaar zouden blijven. Dat is ook gepubliceerd en dat leek maanden goed te gaan.

Afgelopen weekend echter mocht plotseling en onaankondigd niemand meer de Hooigracht op. Zelfs fietsers aan twee zijden van de Nieuwe Rijn raakten, vooral in het donker, geheel de weg kwijt en liepen soms tastend in het duister door het rulle zand naar de overkant. Waar de rood-witte borden ook weer niet echt passeerbaar waren opgesteld. Dat de Hooigracht over het korte stuk aan de kant van de Jorissteeg onbegaanbaar is, begrijpen de winkeliers. Daar wordt momenteel met zware machinerie en veel bewegingen van allerlei voertuigen aan de vernieuwing gewerkt. Dit gebeurt echter ook daar niet gefaseerd, volgens afspraak, telkens aan één zijde van de straat: de hele straat tegelijk is opgebroken en afgesloten. Maar bovenal is ook aan de kant van de Ir. Driessenstraat en Kaasmarkt de Hooigracht afgesloten. Verkeersregelaars houden iedereen tegen, hoewel het wegdek daar voor alle soorten verkeer eigenlijk prima begaanbaar is en de aannemer dus makkelijk aan het einde een verkeerssluis had kunnen maken.

Er leek over de begaanbaarheid en bereikbaarheid ook overduidelijk niets gecommuniceerd naar de, door de boze winkeliers “douanebeambte” genoemde, verkeersregelaar die afgelopen zaterdag bij de Ir. Driessenstraat dienst had. Terwijl de werkzaamheden bijna een kilometer verderop zijn.

De buurtbewoners en niet alle winkeliers hadden een informatiebrief in de bus gehad, waarin wordt aangekondigd dat de Hooigracht in september twee weekeinden dicht zou gaan. Men zou moeten omrijden, zelfs omlopen. De tweede afsluiting was afgelopen weekend maar blijkt nu zelfs een week langer te gaan duren dan aangekondigd. De gemeente meldt in het Leidsch Dagblad van heden dat dit verband hield met de vondst van de oude kademuur, twee brughoofden en de aanleg van een extra drainagestelsel naast het riool. Maar de informatiebrief aan de bewoners wordt door de winkeliers sowieso sterk afgekeurd omdat vooraf duidelijk was afgesproken dat de Hooigracht nooit
helemaal afgesloten zou worden. In de brief staat ook dat de werkzaamheden niet op 2 oktober klaar zijn, maar op 20 november. Ook dat bevreemdt de neringdoenden. Die eisen nu per mail van de aannemer: “Checkpoint Van Gelder dient per direct opengebroken te worden zodat de klanten van alle bedrijven op de Hooigracht bij hun winkel kunnen komen”.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Kersten (PS) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de klachten van de winkeliers van de Hooigracht e.o.?
  2. Was het college (2 betrokken wethouders) tevoren op de hoogte van de nu gewraakte wegwerkzaamheden? Zo nee, hoe kan dat? Er waren toch procedure-afspraken gemaakt met de betrokken aannemers? Waarom is het college niet betrokken in deze al in voorgaande jaren meermalen uitvoerig besproken kwetsbare situatie? Zo ja, waarom heeft het college dan gekozen voor deze werkwijze?
  3. Waarom zijn de vorig jaar aan betrokken winkeliers beloofde procedures geschonden?
  4. Denkt het college aan compensatie voor de economische schade, die de toch al door Corona en reguliere wegwerkzaamheden getroffen winkeliers/horecaondernemers nu extra lijden?
  5. Welke stappen wil het college nemen ten aanzien van de andere hierboven geschetste ontwikkelingen en is zij bereid te regelen dat dit niet pas volgende week maandag maar nog midden deze week gebeurt?

Nog niet beantwoord.