AMENDEMENT:

Datum: 18 juni 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Renovatie en ophoging Haarlemmerstraat parkeergarage

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (1)

Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie en Jitan (38)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,

Besluit
Beslispunt 2.i te wijzigen in:

een ophoging van Parkeergarage Haarlemmerstraat met 1,5 split levels waarbij de parkeercapaciteit van de commerciële functies in het gebouw gewaarborgd zijn,

Beslispunt 2. ii te wijzigen in:

de bestaande 269 parkeerplaatsen in de garage met de bestaande maatvoering te behouden en voor 44 extra parkeerplaatsen de huidige NEN-normering van toepassing te verklaren;

 

Toelichting

De plannen voor het scheppen van extra parkeerplaatsen bovenop de huidige “Haarlemmerstraatparkeergarage” om allerlei redenen op veel kritiek van de omwonenden stuiten en dat thans is voorzien in 88 nieuwe plaatsen die deels ten behoeve zijn van bezoekersparkeren (ten gunste van winkeliers en exploitatie), deels ten behoeve van vergunningenhouders van de thans verdwenen en/of verdwijnende vergunningenplaatsen aan Hooigracht en Kaasmarkt, alsook dat de gemeente op de laatste participatiebijeenkomst hierover nog een plan presenteerde van 2,5 etage (een halve om de schaduw-schade voor de bewoners aan de Middelstegracht te minimaliseren), maar nu opeens een plan van 3 volle etages, concludeert PS dat hierover dus geen inspraakprocedure heeft plaatsgevonden. Om die redenen wil PS de ophoging verlagen van 3 naar 1,5 split level, met maximaal extra parkeerplaatsen