Binnen Partij Sleutelstad zijn verschillende werkgroepen actief. In een werkgroep praten en denken leden en vrijwilligers mee over een bepaald politiek thema. Samen met de fractie brengen de werkgroepen de politieke visie van Partij Sleutelstad in de praktijk.

De werkgroepen proberen kennis te vergaren en informatie over te dragen, stellen samen met de woordvoerder concrete beleidsvoorstellen op en leveren input voor het verkiezingsprogramma. Daarnaast ondersteunen de werkgroepen fractieleden bij de voorbereiding van commissie- en raadsvergaderingen.

Het werk van de werkgroepen vormt een belangrijke basis voor de standpuntbepaling van de fractie en kan leiden tot een motie, amendement of initiatiefvoorstel.

Kortom: In een werkgroep heeft u politieke invloed, terwijl deelname tegelijkertijd vrijblijvend is.

De werkgroepen

Op dit moment zijn er zes werkgroepen actief binnen Partij Sleutelstad:

  • Werkgroep Nieuwe Democratie
  • Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling
  • Werkgroep Sleutelen aan de Stad
  • Werkgroep Energietransitie en Duurzaamheid
  • Werkgroep Sociale Zaken
  • Werkgroep Schipholhinder

Interesse?

Wilt u zich aanmelden voor een werkgroep? Of wilt u een keertje meelopen? U bent van harte welkom! Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor één van de bovenstaande werkgroepen. Heeft u een idee voor een nieuwe werkgroep of heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met Maarten Kersten of Edgar van Lokven.