Fractie

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid

Raadslid

 

Woordvoerder:

Werk, Inkomen, Cultuur

Economie en Financiën

Duo-Raadslid

 

Woordvoerder:

Leefbaarheid, Bereikbaarheid, 

Veiligheid en Duurzaamheid

Duo-Raadslid

 

Woordvoerder:

Wonen en Bouwen

 

De fractie heeft rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De financiën van de fractie worden beheerd door de fractiestichting.

Werkgroepen:

De Fractie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door diverse werkgroepen. In de werkgroepen praten en denken leden, vrijwilligers en geïnteresseerden mee over een bepaald politiek onderwerp. Daarnaast ondersteunen werkgroepen de fractie bij de voorbereiding van raads- en commissievergaderingen. Hier leest u meer over de werkgroepen.

Op dit moment zijn er zes werkgroepen actief binnen Partij Sleutelstad:

  • Werkgroep Nieuwe Democratie
  • Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling
  • Werkgroep Sleutelen aan de Stad
  • Werkgroep Energietransitie en Duurzaamheid
  • Werkgroep Sociale Zaken
  • Werkgroep Schipholhinder

Interesse?

Wilt u zich aanmelden voor een werkgroep? Of wilt u een keertje meelopen? U bent van harte welkom! Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor één van de bovenstaande werkgroepen. Heeft u een idee voor een nieuwe werkgroep of heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met Maarten Kersten of Edgar van Lokven.