Partij Sleutelstad staat voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden. Wij komen op voor burgerzeggenschap en de lokale belangen. Dat doen wij samen met u.

Iedere Leidenaar vanaf 18 jaar kan lid worden van Partij Sleutelstad. Als lid heeft u stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. U komt in aanmerking voor politieke en bestuursfuncties. Hier leest u alles over de rechten en rechtspositie van het lidmaatschap.

Naast lid kunt u ook donateur worden. Uw financiële bijdrage maakt ons werk mogelijk en is fiscaal aftrekbaar bij de inkomensbelasting. Lees hier meer.

Word lid!

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap. De jaarlijkse contributie is €20,- (regulier); voor minima en studenten geldt het gereduceerde contributietarief van €10,-. U kunt de contributie overmaken naar het bankrekeningnummer NL46 INGB 0006 2508 42 onder vermelding van “contributie” en uw volledige naam.

Na uw aanmelding wordt u door het bestuur uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het bestuur beslist vervolgens of u als lid wordt toegelaten. U ontvangt van die beslissing een bericht per e-mail.