Moties en Amendementen

December

November

Oktober

September

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Januari

September

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Januari

April

4 APR: VOORTGANGSBESLUIT INDOOR SPORTCENTRUM (ISC)

4 APR: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN TURKOOISLAAN

4 APR: WIJZIGING WELSTANDSTHEMA SPORTPARK DE VLIET EN VASTSTELLING BEELDKWALITEITSPLAN BINNENZWEMBAD-IJSHAL DE VLIET

4 APR: VRAAGSTELLING EN ORGANISATIE DEFINITIEF REFERENDUMVERZOEK NOTA VAN UITGANGSPUNTEN LEAD

MAART:

14 MAR: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN LEAD

14 MAR: FINANCIËN UITVOERING PROGRAMMA STERKE SOCIALE BASIS

FEBRUARI:

14 FEB: BELEIDSPLAN ARMOEDEBELEID LEIDEN 2019-2022:

14 FEB: OPENBARE RUIMTE PROJECTEN BINNENSTAD: UITVOERINGSBESLUIT HAVEN

14 FEB: INSPRAAKREACTIE RAAD OP REGIONALE HUISVESTINGSVERORDENING 2019 HOLLAND RIJNLAND

JANUARI:

24 JAN: UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING OPENBARE RUIMTE 2019

24 JAN: INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN 2019-2022

24 JAN: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN VIJF MEILAAN 210

NB Dit onderdeel is niet compleet

December

November

Oktober

September

Juli

Juni

Mei

April