Politiek café en spreekuur

Politiek Café

We vinden het belangrijk dat de burgers meer betrokken worden bij de besluitvorming.  Onder de noemer ‘Politiek Café’ organiseren we daarom bijeenkomsten, waarin we in gesprek gaan met onze kiezers over een actueel politiek thema, hen raadplegen en hun mening peilen. We praten jullie dan bij over de laatste ontwikkelingen en geven een toelichting op de taken en werkzaamheden van de fractie en de werkgroepen.

Door het Corona-crisis heeft er de afgelopen maanden helaas geen Politiek Café plaatsgevonden. Indien de omstandigheden dat redelijkerwijs toelaten, hopen wij in het najaar weer een nieuw politiek café te houden.

Spreekuur

Partij Sleutelstad houdt eenmaal per week – met uitzondering van de schoolvakanties – een spreekuur in de buurt. Spreekuur vinden in de regel op woensdagmiddag plaats. Iedereen is welkom en wordt persoonlijk te woord gestaan door één van onze raadsleden. Tijdens het spreekuur kan ook worden gebeld voor een korte vraag of om een afspraak te maken (06-55 51 16 92 of 06 – 24 62 09 73). 

NB In verband met het Corona-virus is het spreekuur tot nader orde uitgesteld. Wij hopen om ons spreekuur, zover de omstandigheden dit toelaten, weer op te pakken na het zomerreces.