Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad knokt voor betere inspraak en participatie

Bewoners verdienen meer inspraak en een sterkere positie ten opzichte van de gemeente en projectontwikkelaars tijdens participatietrajecten. Nu wordt er maar weinig gedaan met de inspraak van inwoners. Daarom diende Partij Sleutelstad vier voorstellen in bij de handreiking ‘Samenwerken met de stad’, waarin het nieuwe participatiebeleid van de gemeente wordt vastgelegd. Voor Partij Sleutelstad staat het vergroten van de inspraak en zeggenschap van alle Leidenaren voorop. Dat betekent dat de gemeente steeds in open dialoog met de samenleving moet staan, dat beleid en besluiten in overleg met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden worden genomen en dat Leidenaren via referenda en

Lees verder »

Succes: Gemeente gaat meer regie pakken bij participatie bouwplannen

De gemeente gaat onderzoeken hoe zij meer regie kan krijgen op de participatie bij bouwplannen. Dit naar aanleiding van een motie van Partij Sleutelstad en de SP. In de vorige raadstermijn is de organisatie van participatie overgedragen aan projectontwikkelaars, die een commercieel eigenbelang (zoveel mogelijk winst) hebben. Onder hun regie loopt participatie bij bouwplannen voortdurend op de klippen. Bij het debat over het coalitieakkoord diende Partij Sleutelstad ook al een voorstel in om het participatiebeleid bij bouwplannen op de schop te nemen. Ook toen al vanwege de tekort schietende participatie bij bouwplannen. Dat is sindsdien niet veranderd. Dieptepunten waren de

Lees verder »

Partij Sleutelstad voor behoud religieus neutraal BOA-uniform

Partij Sleutelstad heeft afgelopen donderdag tegen het toestaan van religieuze symbolen bij Leidse boa’s gestemd. PvdA en GroenLinks hadden een motie ingediend die dat toestaat. Wat de fractie betreft dient het Boa-uniform – net als bij de politie – religieus neutraal te blijven. De motie lijkt daarnaast vooral te zijn ingediend om een politiek-ideologische strijd met het nieuwe kabinet aan te wakkeren in plaats van om een probleem op te lossen en is daarmee een voorbeeld van identiteitspolitiek. Een meerderheid stemde echter voor het voorstel.   Duo-raadslid Ron Derogee: “Uniform betekent gelijkvorming en geeft dus aan dat alle dragers dezelfde

Lees verder »

Partij Sleutelstad pleit voor slimme en verantwoorde invulling van bedrijventerrein Vlietzone-Midden

De Vlietzone-Midden (het deel tussen de schaatshal en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg) zal worden ontwikkeld tot een bedrijventerrein. De gemeente wil op dit terrein vooral bedrijven met een hogere milieubelasting vestigen. Ons duo-raadslid Marcel Mioch beet zich vast in dit dossier en vroeg tijdens de commissievergadering aandacht voor dubbel ruimtegebruik, het behoud van ter plaatse gevestigde verenigingen, ruimte voor een bouwmarkt en het voorkomen van overlast voor omwonenden. Behoud van Duivenvereniging Blauwkras Mioch begon zijn betoog met een pleidooi voor de duivenvereniging Blauwkras, die zonder subsidie al 40 jaar in de Vlietzone-Midden gevestigd is. “Op 3 oktober 2024 vieren

Lees verder »

Geef de Morspoortgarage een nieuw leven

De Morspoortgarage gaat in de komende jaren plaats maken voor honderden nieuwe woningen. Bij de plaatsing van bovengrondse garage is destijds gekozen voor een demontabele constructie, die ook weer op een nieuwe locatie hervestigd kan worden. Raadslid Eli de Graaf zwengelde hergebruik van de garage tijdens het afgelopen raadsdebat opnieuw aan met het idee om de garage in bij het nieuwe bedrijventerrein Vlietzone-Midden te plaatsen om zo dubbel ruimtegebruik te bevorderen. Daar zal de garage niet terugkeren, maar het college gaat wel uitzoeken of de garage elders voor een P+R-locatie gebruikt kan worden.

Lees verder »

Bizetpad: Fractie pleit voor driekamerappartementen in sociale segment

De gemeenteraad heeft ingestemd met het bouwplan van Ons Doel om bij het Bizetpad 80 sociale huurwoningen en 16 middenhuurwoningen te bouwen.  Het gaat grotendeels om tweekamerappartementen, maar er komen ook driekamerappartementen. Het is nog niet bekend hoe deze woningen over het sociale en middensegment verdeeld worden. Vaak zien we dat in het sociale segment alleen hele kleine woningen worden toegevoegd. Op verzoek van Partij Sleutelstad gaat het college er bij Ons Doel op aandringen dat een deel van de driekamerappartementen als sociale huur wordt verhoord. Ook onder meerpersoonshuishoudens is er immers veel behoefte aan sociale huur.

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad knokt voor betere inspraak en participatie

Bewoners verdienen meer inspraak en een sterkere positie ten opzichte van de gemeente en projectontwikkelaars tijdens participatietrajecten. Nu wordt er maar weinig gedaan met de inspraak van inwoners. Daarom diende Partij Sleutelstad vier voorstellen in bij de handreiking ‘Samenwerken met de stad’, waarin het nieuwe participatiebeleid van de gemeente wordt vastgelegd. Voor Partij Sleutelstad staat het vergroten van de inspraak en zeggenschap van alle Leidenaren voorop. Dat betekent dat de gemeente steeds in open dialoog met de samenleving moet staan, dat beleid en besluiten in overleg met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden worden genomen en dat Leidenaren via referenda en

Lees verder »

Succes: Gemeente gaat meer regie pakken bij participatie bouwplannen

De gemeente gaat onderzoeken hoe zij meer regie kan krijgen op de participatie bij bouwplannen. Dit naar aanleiding van een motie van Partij Sleutelstad en de SP. In de vorige raadstermijn is de organisatie van participatie overgedragen aan projectontwikkelaars, die een commercieel eigenbelang (zoveel mogelijk winst) hebben. Onder hun regie loopt participatie bij bouwplannen voortdurend op de klippen. Bij het debat over het coalitieakkoord diende Partij Sleutelstad ook al een voorstel in om het participatiebeleid bij bouwplannen op de schop te nemen. Ook toen al vanwege de tekort schietende participatie bij bouwplannen. Dat is sindsdien niet veranderd. Dieptepunten waren de

Lees verder »

Partij Sleutelstad voor behoud religieus neutraal BOA-uniform

Partij Sleutelstad heeft afgelopen donderdag tegen het toestaan van religieuze symbolen bij Leidse boa’s gestemd. PvdA en GroenLinks hadden een motie ingediend die dat toestaat. Wat de fractie betreft dient het Boa-uniform – net als bij de politie – religieus neutraal te blijven. De motie lijkt daarnaast vooral te zijn ingediend om een politiek-ideologische strijd met het nieuwe kabinet aan te wakkeren in plaats van om een probleem op te lossen en is daarmee een voorbeeld van identiteitspolitiek. Een meerderheid stemde echter voor het voorstel.   Duo-raadslid Ron Derogee: “Uniform betekent gelijkvorming en geeft dus aan dat alle dragers dezelfde

Lees verder »

Partij Sleutelstad pleit voor slimme en verantwoorde invulling van bedrijventerrein Vlietzone-Midden

De Vlietzone-Midden (het deel tussen de schaatshal en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg) zal worden ontwikkeld tot een bedrijventerrein. De gemeente wil op dit terrein vooral bedrijven met een hogere milieubelasting vestigen. Ons duo-raadslid Marcel Mioch beet zich vast in dit dossier en vroeg tijdens de commissievergadering aandacht voor dubbel ruimtegebruik, het behoud van ter plaatse gevestigde verenigingen, ruimte voor een bouwmarkt en het voorkomen van overlast voor omwonenden. Behoud van Duivenvereniging Blauwkras Mioch begon zijn betoog met een pleidooi voor de duivenvereniging Blauwkras, die zonder subsidie al 40 jaar in de Vlietzone-Midden gevestigd is. “Op 3 oktober 2024 vieren

Lees verder »

Geef de Morspoortgarage een nieuw leven

De Morspoortgarage gaat in de komende jaren plaats maken voor honderden nieuwe woningen. Bij de plaatsing van bovengrondse garage is destijds gekozen voor een demontabele constructie, die ook weer op een nieuwe locatie hervestigd kan worden. Raadslid Eli de Graaf zwengelde hergebruik van de garage tijdens het afgelopen raadsdebat opnieuw aan met het idee om de garage in bij het nieuwe bedrijventerrein Vlietzone-Midden te plaatsen om zo dubbel ruimtegebruik te bevorderen. Daar zal de garage niet terugkeren, maar het college gaat wel uitzoeken of de garage elders voor een P+R-locatie gebruikt kan worden.

Lees verder »

Bizetpad: Fractie pleit voor driekamerappartementen in sociale segment

De gemeenteraad heeft ingestemd met het bouwplan van Ons Doel om bij het Bizetpad 80 sociale huurwoningen en 16 middenhuurwoningen te bouwen.  Het gaat grotendeels om tweekamerappartementen, maar er komen ook driekamerappartementen. Het is nog niet bekend hoe deze woningen over het sociale en middensegment verdeeld worden. Vaak zien we dat in het sociale segment alleen hele kleine woningen worden toegevoegd. Op verzoek van Partij Sleutelstad gaat het college er bij Ons Doel op aandringen dat een deel van de driekamerappartementen als sociale huur wordt verhoord. Ook onder meerpersoonshuishoudens is er immers veel behoefte aan sociale huur.

Lees verder »