Nieuws van Partij Sleutelstad

Vrijwilligers sportverenigingen betalen volle pond aan parkeertarieven: PS stelt vragen over parkeersituatie Sportpark De Mors II

Vrijwilligers van sportverenigingen in Sportpark De Mors II betalen sinds de uitbreiding van betaald parkeren volle pond aan parkeerkosten. De verenigingen vrezen dat vrijwilligers daarom zullen afhaken. Tegelijkertijd heeft het CBR wel gratis parkeerplaatsen toegewezen gekregen. Duo-raadslid Ron Derogee heeft daarom actualiteitsvragen gesteld over de parkeersituatie in Sportpark De Mors II. Sinds week 20 zijn er op de parkeerterreinen bij Diok en bij Sporting Leiden 85 parkeerplekken geoormerkt door het CBR, 35 op het parkeerterrein bij Diok en 50 op het parkeerterrein bij Sporting Leiden. De sportverenigingen zijn verbaasd dat dit zonder overleg heeft plaats gevonden en vragen zich af

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over activiteitenverbod Oekraïnese vluchtelingen

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne (februari 2022) verblijven vluchtelingen uit dat land in het pand Stationsplein 107, het voormalig belastingkantoor. In de kantine van dit pand organiseren zij op woensdagavonden gezellige activiteiten. Leidse vrijwilligers helpen hen daarbij. Plotseling heeft de gemeente het gebruik van de kantine verboden maar niemand begrijpt wat daarvan de reden is. Ons duo-raadslid Ron Derogee heeft na contact met de vrijwilligers technische vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Julius Terpstra (CDA).     Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 mei 2023 Door: Ron Derogee (Partij Sleutelstad) Op initiatief van de wijkvereniging Transvaal vonden er op Stationsplein 107 boven in de kantine

Lees verder »

Participatie voortaan ten minste op niveau raadplegen

Inspraak en participatie zal voortaan ten minste op het niveau ‘raadplegen’ plaatsvinden. Dat is een stap in de goede richting. Op dit moment wordt namelijk zelfs ‘informeren’ al als een vorm van participatie beschouwd. Partij Sleutelstad dringt er al jaren op aan dat bij participatie vaker een hoger niveau moet worden gehanteerd (zoals adviseren en coproductie). Eind 2021 werd een motie van Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren aangenomen die daar voor pleit. Om het niveau van participatie aan te duiden wordt in Leiden de participatieladder gehanteerd. Deze kent vijf tredes: 1) informeren, 2) raadplegen, 3) adviseren, 4)

Lees verder »

Leiden kiest voor asielopvang zonder grenzen

Leiden gaat samen met andere gemeentes in de regio komende jaren ten minste 2.200 asielzoekers opvangen. Partij Sleutelstad onderschrijft dat vluchtelingen recht hebben op opvang, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de druk op voorzieningen die dit oplevert en de kwaliteit en veiligheid van de opvang. Voorstellen van onze kant om de betrokkenheid van de raad en de stad te borgen, om veiligheidsincidenten te monitoren en om een maximum aantal plekken op te nemen werden weggestemd. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen het raadsvoorstel gestemd. Op 11 mei debatteerde de Leidse gemeenteraad over de uitbreiding van de asielopvang in regionaal verband.

Lees verder »

Partij Sleutelstad kaart knelpunten bij isolatie en verduurzaming oude woningen aan

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de knelpunten waar eigenaren van oude woningen tegen aanlopen bij het isoleren en verduurzamen van hun woning. Net als bewoners van VvE-complexen blijven zij daarmee met hoge energierekeningen zitten waar zij maar weinig aan kunnen doen. Leiden is een stad van historie en erfgoed. Dat is ook terug te zien in de woningvoorraad: Een aanzienlijk deel van de woningen in Leiden dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze huizen geven onze stad kleur, maar zijn tegelijkertijd slecht geïsoleerd en weinig verduurzaamd. Bewoners zuchten onder hoge energierekeningen. Het isoleren en verduurzamen

Lees verder »

Bouwplan Rhijnvreugd: Gemeente blundert met bodem- en funderingsonderzoeken

De gemeente heeft flink geblunderd bij de plannenmakerij bij het bouwproject Rhijnvreugd. Doordat pas twee jaar na de aankoop van grond en een vijftal woningen bleek dat de grond vervuild was en de fundering van de woningen onvoldoende was moest het plan aangepast worden. Partij Sleutelstad verwacht beterschap van het college op dit punt. De gemeenteraad behandelde onlangs de grondexploitatie van het bouwplan Rhijnvreugd en de grondruil die hiervoor nodig is. Met dit project komen er 75 nieuwe woningen aan de Hoge Rijndijk ter hoogte van de Willem van der Madeweg (nabij park Matilo), waarvan 30 corporatiewoningen en 30 middenhuur.

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Vrijwilligers sportverenigingen betalen volle pond aan parkeertarieven: PS stelt vragen over parkeersituatie Sportpark De Mors II

Vrijwilligers van sportverenigingen in Sportpark De Mors II betalen sinds de uitbreiding van betaald parkeren volle pond aan parkeerkosten. De verenigingen vrezen dat vrijwilligers daarom zullen afhaken. Tegelijkertijd heeft het CBR wel gratis parkeerplaatsen toegewezen gekregen. Duo-raadslid Ron Derogee heeft daarom actualiteitsvragen gesteld over de parkeersituatie in Sportpark De Mors II. Sinds week 20 zijn er op de parkeerterreinen bij Diok en bij Sporting Leiden 85 parkeerplekken geoormerkt door het CBR, 35 op het parkeerterrein bij Diok en 50 op het parkeerterrein bij Sporting Leiden. De sportverenigingen zijn verbaasd dat dit zonder overleg heeft plaats gevonden en vragen zich af

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over activiteitenverbod Oekraïnese vluchtelingen

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne (februari 2022) verblijven vluchtelingen uit dat land in het pand Stationsplein 107, het voormalig belastingkantoor. In de kantine van dit pand organiseren zij op woensdagavonden gezellige activiteiten. Leidse vrijwilligers helpen hen daarbij. Plotseling heeft de gemeente het gebruik van de kantine verboden maar niemand begrijpt wat daarvan de reden is. Ons duo-raadslid Ron Derogee heeft na contact met de vrijwilligers technische vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Julius Terpstra (CDA).     Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 mei 2023 Door: Ron Derogee (Partij Sleutelstad) Op initiatief van de wijkvereniging Transvaal vonden er op Stationsplein 107 boven in de kantine

Lees verder »

Participatie voortaan ten minste op niveau raadplegen

Inspraak en participatie zal voortaan ten minste op het niveau ‘raadplegen’ plaatsvinden. Dat is een stap in de goede richting. Op dit moment wordt namelijk zelfs ‘informeren’ al als een vorm van participatie beschouwd. Partij Sleutelstad dringt er al jaren op aan dat bij participatie vaker een hoger niveau moet worden gehanteerd (zoals adviseren en coproductie). Eind 2021 werd een motie van Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren aangenomen die daar voor pleit. Om het niveau van participatie aan te duiden wordt in Leiden de participatieladder gehanteerd. Deze kent vijf tredes: 1) informeren, 2) raadplegen, 3) adviseren, 4)

Lees verder »

Leiden kiest voor asielopvang zonder grenzen

Leiden gaat samen met andere gemeentes in de regio komende jaren ten minste 2.200 asielzoekers opvangen. Partij Sleutelstad onderschrijft dat vluchtelingen recht hebben op opvang, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de druk op voorzieningen die dit oplevert en de kwaliteit en veiligheid van de opvang. Voorstellen van onze kant om de betrokkenheid van de raad en de stad te borgen, om veiligheidsincidenten te monitoren en om een maximum aantal plekken op te nemen werden weggestemd. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen het raadsvoorstel gestemd. Op 11 mei debatteerde de Leidse gemeenteraad over de uitbreiding van de asielopvang in regionaal verband.

Lees verder »

Partij Sleutelstad kaart knelpunten bij isolatie en verduurzaming oude woningen aan

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de knelpunten waar eigenaren van oude woningen tegen aanlopen bij het isoleren en verduurzamen van hun woning. Net als bewoners van VvE-complexen blijven zij daarmee met hoge energierekeningen zitten waar zij maar weinig aan kunnen doen. Leiden is een stad van historie en erfgoed. Dat is ook terug te zien in de woningvoorraad: Een aanzienlijk deel van de woningen in Leiden dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze huizen geven onze stad kleur, maar zijn tegelijkertijd slecht geïsoleerd en weinig verduurzaamd. Bewoners zuchten onder hoge energierekeningen. Het isoleren en verduurzamen

Lees verder »

Bouwplan Rhijnvreugd: Gemeente blundert met bodem- en funderingsonderzoeken

De gemeente heeft flink geblunderd bij de plannenmakerij bij het bouwproject Rhijnvreugd. Doordat pas twee jaar na de aankoop van grond en een vijftal woningen bleek dat de grond vervuild was en de fundering van de woningen onvoldoende was moest het plan aangepast worden. Partij Sleutelstad verwacht beterschap van het college op dit punt. De gemeenteraad behandelde onlangs de grondexploitatie van het bouwplan Rhijnvreugd en de grondruil die hiervoor nodig is. Met dit project komen er 75 nieuwe woningen aan de Hoge Rijndijk ter hoogte van de Willem van der Madeweg (nabij park Matilo), waarvan 30 corporatiewoningen en 30 middenhuur.

Lees verder »