Nieuws van Partij Sleutelstad

Stroomnet onder spanning: PS stelt vragen over het elektriciteitsnet

In het kader van de energietransitie zal de samenleving overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Koken, autorijden en verwarming gebeurt steeds vaker elektrisch. Het totale gebruik van elektriciteit zal daardoor (fors) toenemen. Partij sleutelstad vraag zich echter af of het elektriciteitsnet van Leiden e.o. deze verhoogde vraag naar elektra wel aan kan en heeft hierover daarom schriftelijke vragen gesteld. Volgens een recent artikel in De Telegraaf (d.d. 17 september) kan het elektriciteitsnet de elektrificatie niet bijbenen. Door de Telegraaf geraadpleegde experts verwachten dat het elektriciteitsnet de bottleneck van de energietransitie dreigt te worden en

Lees verder »

Warmterotonde nu echt op losse schroeven

© Flux Energie De ontwikkeling van de warmtelinQ+, de pijpleiding die duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden moet brengen, wordt hoe langer hoe meer een hoofdpijndossier voor het college. Begin oktober werd duidelijk dat het Rotterdamse college de leverancier van die duurzame warmte, het warmtebedrijf, zal opdoeken. Daarmee vervalt de belangrijkste pijler onder het project van de warmterotonde waardoor de toekomstige duurzame verwarming van tienduizenden Leidse huishoudens onzeker is geworden. ‘De noodzaak van draagvlak bij bewoners voor lokaal beleid’ is het met de mond beleden mantra dat iedere keer opklinkt uit de kelen van de wethouders wanneer zij

Lees verder »

Twee moties Partij Sleutelstad voor een veiligere Kommarotonde

Vanavond dient Partij Sleutelstad bij het Beleidsprogramma Voetgangers twee moties in die oproepen tot maatregelen om de verkeersveiligheid bij de Kommarotonde* te vergroten. In de eerste motie wordt verzocht om een zebrapad bij de oversteekplaats aan de Geregracht toe te voegen en rond de Komma de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer. In het tweede voorstel wordt opgeroepen om voetgangers en fietsers beter te scheiden door bijvoorbeeld het fiets- en voetgangerspad nadrukkelijker te markeren. Op de Kommarotonde, waar de Lammenschansweg, Jan van Houtkade en Hooigracht/Geregracht elkaar kruisen, passeren snel en langzaam verkeer elkaar duizenden malen per dag. De verkeerssituatie is

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Neem Parkeerzorgen Hoge Mors serieus

Tegelijkertijd met de vervanging van het riool gaat de Hoge Mors ook boven de grond op de schop. De herinrichting heeft belangrijke gevolgen heeft voor wonen en mobiliteit. Onder bewoners staan grote zorgen over het verdwijnen van parkeerplaatsen, het versmallen van straten en verscheidene andere praktische zaken. Het participatietraject is met een valse start begonnen. Partij Sleutelstad heeft er in de commissie en raad op aangedrongen dat er voldoende parkeerplaatsen worden behouden, dat straten niet onnodig worden versmald en dat bewoners veel beter betrokken worden in de verdere participatie. In de commissie en eerdere schriftelijke vragen heeft Partij Sleutelstad al

Lees verder »

Partij Sleutelstad vraagt Lenferink om steun aan Burgemeestersmanifest tegen ondermijnende drugscriminaliteit

Afgelopen week presenteerden de burgemeesters van 36 grote en kleine gemeentes een manifest tegen ondermijnende drugscriminaliteit. Zij pleiten voor meer geld voor politie en legalisering van softdrugs. Partij Sleutelstad wil dat Leiden zich ook aansluit bij dit manifest en zich hard gaat maken voor de vier kernpunten die de burgemeesters formuleren. Daarom stelde duo-raadslid Thijs Vos afgelopen donderdag een rondvraag aan burgemeester Lenferink. Het manifest bestaat uit vier pijlers: “Pak en pluk criminelen”, “Breek de gouden roltrap af” *door te investeren in de gehele strafrechtketen), “Haal het verdienmodel weg” (door legaliseren softdrugs) en “Mobiliseer de samenleving”. Wat betreft Partij Sleutelstad

Lees verder »

Leden Partij Sleutelstad stellen verkiezingsprogramma vast

Leiden – Partij Sleutelstad is de eerste partij in Leiden waarvan de leden het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar hebben vastgesteld. Tijdens de algemene vergadering van gisteravond opende Partij Sleutelstad daarmee de aanval op de collegepartijen die blijven volharden in het negeren van de burger. De vorming van een minderheidscollege en de introductie van het volksinitiatief zijn de opvallendste programmapunten in het streven naar democratisering van de Leidse politiek en samenleving. Lijsttrekker Thijs Vos draait er in zijn toelichting op het programma niet omheen: ‘Het college heeft de deur naar participatie en zeggenschap voor de Leidenaren in

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Stroomnet onder spanning: PS stelt vragen over het elektriciteitsnet

In het kader van de energietransitie zal de samenleving overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Koken, autorijden en verwarming gebeurt steeds vaker elektrisch. Het totale gebruik van elektriciteit zal daardoor (fors) toenemen. Partij sleutelstad vraag zich echter af of het elektriciteitsnet van Leiden e.o. deze verhoogde vraag naar elektra wel aan kan en heeft hierover daarom schriftelijke vragen gesteld. Volgens een recent artikel in De Telegraaf (d.d. 17 september) kan het elektriciteitsnet de elektrificatie niet bijbenen. Door de Telegraaf geraadpleegde experts verwachten dat het elektriciteitsnet de bottleneck van de energietransitie dreigt te worden en

Lees verder »

Warmterotonde nu echt op losse schroeven

© Flux Energie De ontwikkeling van de warmtelinQ+, de pijpleiding die duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden moet brengen, wordt hoe langer hoe meer een hoofdpijndossier voor het college. Begin oktober werd duidelijk dat het Rotterdamse college de leverancier van die duurzame warmte, het warmtebedrijf, zal opdoeken. Daarmee vervalt de belangrijkste pijler onder het project van de warmterotonde waardoor de toekomstige duurzame verwarming van tienduizenden Leidse huishoudens onzeker is geworden. ‘De noodzaak van draagvlak bij bewoners voor lokaal beleid’ is het met de mond beleden mantra dat iedere keer opklinkt uit de kelen van de wethouders wanneer zij

Lees verder »

Twee moties Partij Sleutelstad voor een veiligere Kommarotonde

Vanavond dient Partij Sleutelstad bij het Beleidsprogramma Voetgangers twee moties in die oproepen tot maatregelen om de verkeersveiligheid bij de Kommarotonde* te vergroten. In de eerste motie wordt verzocht om een zebrapad bij de oversteekplaats aan de Geregracht toe te voegen en rond de Komma de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer. In het tweede voorstel wordt opgeroepen om voetgangers en fietsers beter te scheiden door bijvoorbeeld het fiets- en voetgangerspad nadrukkelijker te markeren. Op de Kommarotonde, waar de Lammenschansweg, Jan van Houtkade en Hooigracht/Geregracht elkaar kruisen, passeren snel en langzaam verkeer elkaar duizenden malen per dag. De verkeerssituatie is

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Neem Parkeerzorgen Hoge Mors serieus

Tegelijkertijd met de vervanging van het riool gaat de Hoge Mors ook boven de grond op de schop. De herinrichting heeft belangrijke gevolgen heeft voor wonen en mobiliteit. Onder bewoners staan grote zorgen over het verdwijnen van parkeerplaatsen, het versmallen van straten en verscheidene andere praktische zaken. Het participatietraject is met een valse start begonnen. Partij Sleutelstad heeft er in de commissie en raad op aangedrongen dat er voldoende parkeerplaatsen worden behouden, dat straten niet onnodig worden versmald en dat bewoners veel beter betrokken worden in de verdere participatie. In de commissie en eerdere schriftelijke vragen heeft Partij Sleutelstad al

Lees verder »

Partij Sleutelstad vraagt Lenferink om steun aan Burgemeestersmanifest tegen ondermijnende drugscriminaliteit

Afgelopen week presenteerden de burgemeesters van 36 grote en kleine gemeentes een manifest tegen ondermijnende drugscriminaliteit. Zij pleiten voor meer geld voor politie en legalisering van softdrugs. Partij Sleutelstad wil dat Leiden zich ook aansluit bij dit manifest en zich hard gaat maken voor de vier kernpunten die de burgemeesters formuleren. Daarom stelde duo-raadslid Thijs Vos afgelopen donderdag een rondvraag aan burgemeester Lenferink. Het manifest bestaat uit vier pijlers: “Pak en pluk criminelen”, “Breek de gouden roltrap af” *door te investeren in de gehele strafrechtketen), “Haal het verdienmodel weg” (door legaliseren softdrugs) en “Mobiliseer de samenleving”. Wat betreft Partij Sleutelstad

Lees verder »

Leden Partij Sleutelstad stellen verkiezingsprogramma vast

Leiden – Partij Sleutelstad is de eerste partij in Leiden waarvan de leden het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar hebben vastgesteld. Tijdens de algemene vergadering van gisteravond opende Partij Sleutelstad daarmee de aanval op de collegepartijen die blijven volharden in het negeren van de burger. De vorming van een minderheidscollege en de introductie van het volksinitiatief zijn de opvallendste programmapunten in het streven naar democratisering van de Leidse politiek en samenleving. Lijsttrekker Thijs Vos draait er in zijn toelichting op het programma niet omheen: ‘Het college heeft de deur naar participatie en zeggenschap voor de Leidenaren in

Lees verder »