Nieuws van Partij Sleutelstad

Aangenomen: Alleen meewerken aan warmtenetten bij tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven

De gemeenteraad heeft een motie van Partij Sleutelstad aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om alleen mee te werken aan de aanleg van warmtenetten als er sprake is van tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven. Daarmee worden bewoners beter in positie gebracht om weloverwogen keuzes te maken over deelname aan individuele of collectieve warmtevoorzieningen. Warmtebedrijven geven doorgaans vooraf weinig tot geen informatie over de tarieven die gehanteerd worden bij afname van warmte van een warmtenet. Dat wordt pas bekend gemaakt als het warmtenet er eenmaal ligt. Deze lange onduidelijkheid beknot bewoners in het maken van een weloverwogen keuze

Lees verder »

Gemeente rolt rode loper uit voor energiemonopolisten

Partij Sleutelstad gaat tegen de voortzetting van de regionale samenwerking warmte stemmen. Het samenwerkingsverband tendeert naar een monopolie voor grote warmtebedrijven, waarbij bewoners gereduceerd worden tot klanten en lokale initiatieven een bijrol hebben. Moties en amendementen worden niet serieus genomen. De gemeente Leiden werkt in de regio samen met buurgemeentes om regionale warmteoplossingen te ontwikkelen. Dat is logisch. Partij Sleutelstad heeft daarom in 2021 ingestemd met de oprichting van dit samenwerkingsverband, maar wel nadrukkelijk onder een aantal voorwoorden: geen onomkeerbare besluiten, gericht op meerdere bronnen (niet alleen de warmtepijp uit Rotterdam) en open staan voor lokale initiatieven. De praktijk is

Lees verder »

VVD en Partij Sleutelstad roepen op tot verbeteringen Leids Parkeerbeleid na ruime onvoldoende in enquête Centrummanagement

Het Leidse parkeerbeleid in de Binnenstad krijgt een ruime onvoldoende in een enquête uitgevoerd door CentrumManagement onder bewoners en ondernemers. Ondernemers beoordelen het beleid met een magere 3,6, terwijl bezoekers en bewoners het slechts een 4,3 geven. Het onderzoek wijst erop dat het nieuwe parkeersysteem verwarrend, kostbaar en schadelijk is voor de bereikbaarheid van lokale ondernemingen. Partij Sleutelstad en de VVD roepen het college daarom op om het parkeerbeleid te verbeteren. De belangrijkste punten uit het onderzoek zijn verontrustend: 80% van de ondernemers geeft aan dat hun bereikbaarheid is aangetast. 78% van de ondernemers is van mening dat er te

Lees verder »

Partij Sleutelstad steunt bewoners en ondernemers Nieuwstraat: Geen tweerichtingsverkeer

Partij Sleutelstad en de VVD hebben kritische vragen gesteld aan het college over het voorgenomen tweerichtingsverkeer op de Nieuwstraat in Leiden. De plannen om tweerichtingsverkeer in de Nieuwstraat tussen de Hooigracht en Middelweg in te voeren stuiten op bezwaren van omwonenden en ondernemers. Om meer ruimte te geven aan voetgangers werd vorig jaar een deel van de wijk Pancras-West ‘autoluw’ gemaakt zijn eerder de Beschuitsteeg en Hartesteeg afgesloten voor autoverkeer. Dit leidde tot verkeerscirculatieproblemen in de Nieuwstraat, waar voertuigen sindsdien regelmatig tegen de rijrichting in rijden, en verkeersonveilige situaties. De gemeente kondigde in reactie hierop tweerichtingsverkeer te introduceren, maar dit

Lees verder »

Bewoners Stationsgebied vrezen hevige geluidsoverlast puinkraker: Partij Sleutelstad stelt rondvraag

Bewoners van het Stationsgebied maken zich grote zorgen over de inzet van een puinbreker voor sloopwerkzaamheden op de hoek van de Stationsweg en het Stationsplein. De puinbreker, die een geluidsniveau van 119 dB heeft, zal zich volgens berekeningen van de wijkvereniging op minder dan 45 meter afstand van woningen bevinden. Iets wat in strijd is met het Bouwbesluit. Partij Sleutelstad heeft hier daarom een rondvraag over gesteld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Waarom is ervoor gekozen om het puin ter plaatse te breken, op minder dan 45 meter afstand van woningen, in plaats van op een externe locatie? En hoe

Lees verder »

Voorstel VVD en PS aangenomen: Organiseer inspraakbijeenkomsten niet tijdens werktijd

De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van de VVD en Partij Sleutelstad over het tijdstip van inspraakbijeenkomsten. Nu komt het nog regelmatig voor dat inspraakbijeenkomsten (alleen) overdag plaatsvinden, waardoor Leidenaren met een baan niet aanwezig kunnen zijn. VVD en Partij Sleutelstad willen dat er bij ieder onderwerp / project ook altijd een inspraakbijeenkomst is in de avond.   De afgelopen tijd kwam het nog regelmatig voor participatiebijeenkomsten onder werktijd plaatsvonden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de inspraakbijeenkomst over de tijdelijke huisvesting van statushouders en bijzondere doelgroepen bij de oude brandweerkazerne in de Merenwijk, evenals participatiebijeenkomsten over speeltoestellen in de

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Aangenomen: Alleen meewerken aan warmtenetten bij tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven

De gemeenteraad heeft een motie van Partij Sleutelstad aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om alleen mee te werken aan de aanleg van warmtenetten als er sprake is van tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven. Daarmee worden bewoners beter in positie gebracht om weloverwogen keuzes te maken over deelname aan individuele of collectieve warmtevoorzieningen. Warmtebedrijven geven doorgaans vooraf weinig tot geen informatie over de tarieven die gehanteerd worden bij afname van warmte van een warmtenet. Dat wordt pas bekend gemaakt als het warmtenet er eenmaal ligt. Deze lange onduidelijkheid beknot bewoners in het maken van een weloverwogen keuze

Lees verder »

Gemeente rolt rode loper uit voor energiemonopolisten

Partij Sleutelstad gaat tegen de voortzetting van de regionale samenwerking warmte stemmen. Het samenwerkingsverband tendeert naar een monopolie voor grote warmtebedrijven, waarbij bewoners gereduceerd worden tot klanten en lokale initiatieven een bijrol hebben. Moties en amendementen worden niet serieus genomen. De gemeente Leiden werkt in de regio samen met buurgemeentes om regionale warmteoplossingen te ontwikkelen. Dat is logisch. Partij Sleutelstad heeft daarom in 2021 ingestemd met de oprichting van dit samenwerkingsverband, maar wel nadrukkelijk onder een aantal voorwoorden: geen onomkeerbare besluiten, gericht op meerdere bronnen (niet alleen de warmtepijp uit Rotterdam) en open staan voor lokale initiatieven. De praktijk is

Lees verder »

VVD en Partij Sleutelstad roepen op tot verbeteringen Leids Parkeerbeleid na ruime onvoldoende in enquête Centrummanagement

Het Leidse parkeerbeleid in de Binnenstad krijgt een ruime onvoldoende in een enquête uitgevoerd door CentrumManagement onder bewoners en ondernemers. Ondernemers beoordelen het beleid met een magere 3,6, terwijl bezoekers en bewoners het slechts een 4,3 geven. Het onderzoek wijst erop dat het nieuwe parkeersysteem verwarrend, kostbaar en schadelijk is voor de bereikbaarheid van lokale ondernemingen. Partij Sleutelstad en de VVD roepen het college daarom op om het parkeerbeleid te verbeteren. De belangrijkste punten uit het onderzoek zijn verontrustend: 80% van de ondernemers geeft aan dat hun bereikbaarheid is aangetast. 78% van de ondernemers is van mening dat er te

Lees verder »

Partij Sleutelstad steunt bewoners en ondernemers Nieuwstraat: Geen tweerichtingsverkeer

Partij Sleutelstad en de VVD hebben kritische vragen gesteld aan het college over het voorgenomen tweerichtingsverkeer op de Nieuwstraat in Leiden. De plannen om tweerichtingsverkeer in de Nieuwstraat tussen de Hooigracht en Middelweg in te voeren stuiten op bezwaren van omwonenden en ondernemers. Om meer ruimte te geven aan voetgangers werd vorig jaar een deel van de wijk Pancras-West ‘autoluw’ gemaakt zijn eerder de Beschuitsteeg en Hartesteeg afgesloten voor autoverkeer. Dit leidde tot verkeerscirculatieproblemen in de Nieuwstraat, waar voertuigen sindsdien regelmatig tegen de rijrichting in rijden, en verkeersonveilige situaties. De gemeente kondigde in reactie hierop tweerichtingsverkeer te introduceren, maar dit

Lees verder »

Bewoners Stationsgebied vrezen hevige geluidsoverlast puinkraker: Partij Sleutelstad stelt rondvraag

Bewoners van het Stationsgebied maken zich grote zorgen over de inzet van een puinbreker voor sloopwerkzaamheden op de hoek van de Stationsweg en het Stationsplein. De puinbreker, die een geluidsniveau van 119 dB heeft, zal zich volgens berekeningen van de wijkvereniging op minder dan 45 meter afstand van woningen bevinden. Iets wat in strijd is met het Bouwbesluit. Partij Sleutelstad heeft hier daarom een rondvraag over gesteld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Waarom is ervoor gekozen om het puin ter plaatse te breken, op minder dan 45 meter afstand van woningen, in plaats van op een externe locatie? En hoe

Lees verder »

Voorstel VVD en PS aangenomen: Organiseer inspraakbijeenkomsten niet tijdens werktijd

De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van de VVD en Partij Sleutelstad over het tijdstip van inspraakbijeenkomsten. Nu komt het nog regelmatig voor dat inspraakbijeenkomsten (alleen) overdag plaatsvinden, waardoor Leidenaren met een baan niet aanwezig kunnen zijn. VVD en Partij Sleutelstad willen dat er bij ieder onderwerp / project ook altijd een inspraakbijeenkomst is in de avond.   De afgelopen tijd kwam het nog regelmatig voor participatiebijeenkomsten onder werktijd plaatsvonden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de inspraakbijeenkomst over de tijdelijke huisvesting van statushouders en bijzondere doelgroepen bij de oude brandweerkazerne in de Merenwijk, evenals participatiebijeenkomsten over speeltoestellen in de

Lees verder »