Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring wil Partij Sleutelstad u graag informeren over welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen en wat uw rechten zijn ten aanzien van onder meer het inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens.

Uw rechten

Onder de geldende wetgeving – met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming – heeft u een aantal rechten. Deze rechten, voor zover ze relevant zijn voor uw gebruik van de diensten die Partij Sleutelstad aanbiedt, omvatten onder meer het recht om uw gegevens in te zien, om ze te laten corrigeren en om ze te laten wissen. U mag niet verplicht worden tot het verstrekken van onnodige gegevens. U heeft het recht dat uw gegevens goed beveiligd worden opgeslagen en verwerkt.

Heeft u vragen of wensen ten aanzien van uw gegevens en de bescherming daarvan, neem dan contact op met het partijbestuur via bestuur@partijsleutelstad.nl

Beperking van de toegang tot uw data

Binnen Partij Sleutelstad wordt slechts aan die medewerkers toegang gegeven tot uw gegevens die die toegang nodig hebben om hun taken te kunnen verrichten, en dan alleen aan die delen van uw gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen.

Formulieren

Als u via een formulier persoonlijke gegevens invult, voor bijvoorbeeld een aanmelding voor een werkgroep of om contact op te nemen met de partij, dan stellen wij alleen die gegevens verplicht die we minimaal nodig hebben voor het betreffende doel van dat formulier.

Feeds

In onze website zijn feeds geïntegreerd van onze sociale media accounts op Facebook en Twitter. Indien u reacties plaatst op onze Facebook en Twitter account, kunnen deze ook verschijnen in de feeds op onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.

Gebruik van deze website

Bezoek, raadpleging en gebruik van deze website impliceert de acceptatie van deze privacyverklaring en de genoemde voorwaarden. Bent u het niet eens met dit privacybeleid en deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website en de daarop aangeboden diensten.