DE LEIDSE LIJST

Links: Patty Verkuylen (#6),
bovenrij: Thijs Vos (#1), Famke Güler (#3), Marcel Mioch (#7),
onderrij: Maarten Kersten (#2), Eli de Graaf (#4), Ron Derogee (#5),
rechts: Fatima Blouh (#8)

Thijs is het jongste lid van de partij maar desondanks is hij nu al gepokt en gemazeld in zowel het besturen van de partij als in het politieke handwerk. De promovendus in de politicologie is begonnen als fractie-assistent en heeft zich daarna ontwikkeld tot duo-raadslid en secretaris van het bestuur. Ons speerpunt ‘nieuwe democratie’ is bij Thijs in goede handen maar ook op andere beleidsterreinen kan hij uitstekend uit de voeten. Met zijn doorwrochte pleidooien voor een minderheidscollege en het volksinitiatief legt hij de coalitiepartijen het vuur aan de schenen.

Maarten mag met recht de nestor van Partij Sleutelstad worden genoemd. Dankzij zijn tomeloze inzet tijdens de verkiezingscampagne in 2018 kon de partij met maar liefst twee leden in de gemeenteraad aantreden. Wie met Maarten een ommetje maakt in de stad merkt hoezeer de Leidenaren zijn inzet weten te waarderen. Maarten doet voor de jonge garde in de partij graag een stapje opzij maar dat betekent geenszins dat het heilig vuur is gedoofd. Integendeel. In de komende campagne strijdt Maarten zij aan zij met Thijs en de andere kandidaten voor de Leidenaren.  

Famke is in het dagelijks leven directeur van een organisatie voor maatschappelijke zorg en ondersteuning. Niet voor niets gaat het wel en wee van de gewone Leidenaren haar aan het hart. Als het aan Famke ligt worden de bezuinigingen van dit gemeentebestuur op Leidenaren met een smalle beurs zo snel als mogelijk is teruggedraaid. Met Famke op de lijst beschikt de partij over een ervaren politica die gaat voor het resultaat.

Eli is van alle kandidaten op deze Leidse Lijst misschien wel de Leidenaar met de langste politieke ervaring. In het verleden was Eli, geboren en getogen in de Sleutelstad, lijsttrekker en fractievoorzitter van de stadspartij Leiden Ontzet. Met zijn verleden als ondernemer, zijn ongekend groot sociaal netwerk en zijn warm hart voor de stad is hij de creatieve verbinder die zich inzet voor alle Leidenaren: oud en jong, arm en rijk. Eli is letterlijk van alle markten thuis en voelt zich als een vis in het water bij onderwerpen over werk, ondernemen en economie.

De geboren en getogen Leidenaar Ron heeft zijn sporen verdiend als inspecteur van politie in de hoofdstad. Echter zijn hart ligt in de eerste plaats bij de bewoners in de Stevenshof die helaas maar al te vaak door het gemeentebestuur over het hoofd worden gezien. Als voorzitter van de wijkvereniging Stevenshof heeft Ron stevige ideeën over wonen, leefbaarheid en veiligheid. Met Ron in de raad beschikt Partij Sleutelstad straks over een doener die de gewone Leidenaar in het stadhuis een stem geeft.

Patty is voor de partijgenoten bekend als de penningmeester van het partijbestuur. Deze geboren en getogen Leidse heeft haar hart verpand aan de Merenwijk en aan de belangen van de huurders in de sociale sector die zij met verve vertegenwoordigt in een belangenorganisatie. Patty maakt net zo makkelijk een praatje met een wethouder, een directeur van een woningcorporatie als met de man of vrouw in de straat. Jongeren en starters op de woningmarkt vinden bij Patty altijd een luisterend oor. Met Patty hebben de Leidenaren straks een energieke en bevlogen volksvertegenwoordiger.

Marcel, afgestudeerd in de bedrijfseconomie, is de multimedia expert en toerismedeskundige van Partij Sleutelstad. Met zijn creatieve vondsten geeft hij de campagne van de partij extra glans. Als ervaren reisleider met een voorliefde voor Japan, weet hij hoe belangrijk het is om het evenwicht te bewaren tussen toerisme en leefbaarheid. Marcel zet zijn reislust graag op een laag pitje als hij de Leidenaar kan dienen in de gemeenteraad.

Fatima, geboren en getogen in de Merenwijk, is voor Partij Sleutelstad een van de woordvoerders in de commissie werk en middelen. In het dagelijks leven zet zij zich als directeur van een maatschappelijke organisatie in voor Leidenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Fatima wil graag nog een periode door als (duo-)raadslid om het mooie partijprogramma met de speerpunten voor werk en inkomen te realiseren en om vorm te geven aan meer diversiteit in de politiek.

Jordy, woonachtig in De Kooi, is zelfstandig ondernemer en oprichter en eigenaar van een bedrijf waarmee hij actief is in het bouwen en beheren van websites en online marketing. Leidenaren kennen Jordy van de door hem gestarte petitie voor het behoud van Leidens ontzet in de oude vorm en als bestuurslid van voetbalvereniging Leidsche Boys.

Ilja, in het dagelijks leven maatschappelijk werker en (job)coach bij een instelling voor maatschappelijke zorg, woont in de Stevenshof. Door haar werk heeft zij veel affiniteit met Leidenaren die het minder goed hebben getroffen in het leven. Vanuit haar functie heeft zij een goede kijk op wat deze mensen nodig hebben om krachtig in het leven te staan. In de lokale politiek kan Ilja daar haar steentje aan bijdragen. 

Wegenbouwer

Psycholoog en examinator

Beleidsmedewerker Waterschap Holland Rijnland en fractie-assistent.

Leidse middenstander.

Conservator museum.

Actief bij sociaal wijkteam in Leiden Noord.

Apotheker en voormalig voorzitter van de Stadspartij Leidens Ontzet (SLO).

Jeannette werkt voor Lumen als coördinator team Katwijk en projectleider Krachtcirkels. Lumen is een onafhankelijke cliëntenbelangen organisatie voor mensen met een psychosociaal en/of verslavingsprobleem.

Simone heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en was actief bij en kandidaat-raadslid voor de Stadspartij Leidens Ontzet.

De bekende Leidse beeldend kunstenaar Jeroen Spijker staat op plaats 20. Spijker maakte het eerste officiële staatsieportret van koning Willem-Alexander en hij is voorts bekend van portretbusten van Nederlandse iconen, waaronder Pim Fortuyn, Prins Bernhard en Ramses Shaffy. Veel Leidenaren zullen Spijker kennen van de door hem georganiseerde cursussen boetseren en beeldhouwen en van de Zomeracademie Leidse Hout.

Olaf Kaper is hoogleraar Egyptologie. Kaper geldt als een expert op het gebied van de Egyptische religie, iconografie en culturele geschiedenis. Als gast-curator was hij onder meer verantwoordelijk voor de tentoonstelling Koninginnen van de Nijl in het Rijksmuseum voor Oudheden aan het Rapenburg in Leiden.

Dick is onze partijvoorzitter, lexicograaf en groot kenner van de Leidse volkstaal, maar vooral bekend als auteur van het ‘Leidse Nijntje’: Opa Pluis en Opoe Pluis in ut Leis. Wortel ziet graag dat de raadsleden van de concurrerende partijen straks ook een paar woordjes Leids kunnen spreken en hij is niet te beroerd hen alvast te onderwijzen in Leidse luistervaardigheid zodat zij de wensen van gewone mensen beter kunnen begrijpen.