VERKIEZINGS
PROGRAMMA
2022-2026

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Partij Sleutelstad staat voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden. Wij komen op voor burgerzeggenschap en de lokale belangen. In dit programma presenteren we onze visie, standpunten en plannen voor Leiden.

Voor Partij Sleutelstad staat het bevorderen van de inspraak en zeggenschap van de Leidse burger voorop. Dat betekent dat we steeds in open dialoog met de samenleving staan, dat beleid en besluiten in overleg met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden worden genomen en dat Leidenaren via referenda en volksinitiatieven desgewenst het laatste woord hebben. Óók als dit schuurt met onze eigen visie en dit programma. Indien uit een participatietraject blijkt dat bewoners en belanghebbenden iets anders dan wij willen, zijn we bereid om ons stemgedrag aan te passen. Een uitslag van een referendum zullen we altijd respecteren en is voor onze volksvertegenwoordigers politiek bindend.

Hieronder zijn alle plannen van Partij Sleutelstad te vinden. Lees onze voorstellen per thema, gebruik de zoekfunctie voor specifieke plannen of download de integrale tekst van het verkiezingsprogramma.

Lees de integrale tekst online:

Download het verkiezingsprogramma:

Onze standpunten per thema

Onze standpunten per thema