AMENDEMENT:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Gebiedsvisie Schipholweg

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CDA, SP, CU (11)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, LP (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

BESLUIT:

Onder besluitpunt ‘1.ii Openbare ruimte’ het volgende uitgangspunt toe te voegen:

Het plantsoen aan de Parmentierweg in dezelfde (huidige) omvang op te nemen in de Gebiedsvisie en daarbij de keerlus te handhaven.

Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren).
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Josine Heijnen (CDA)

Toelichting:

Het plantsoen maakt onderdeel uit van de keerlus, die omwonenden en betrokkenen graag gehandhaafd zien. Het plantsoen is de rustplaats van een grote groep kauwen en de Wet Natuurbescherming verbiedt het opzettelijk vernielen of beschadigen van de rustplaats van vogels. Kauwen zijn een beschermde inheemse soort. De keerlus zorgt ervoor dat het verkeer zich niet door de Maredijkbuurt hoeft te wurmen, maar via de Schipholweg de buurt kan verlaten.

Daarnaast ontstaat er door het behouden van de keerlus een afstand tussen het plantsoen en de toekomstige bouwactiviteiten, dit is van belang omdat een bouwput tot verdroging van de platanen kan leiden.