AMENDEMENT:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (1)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (36)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

Constaterende dat:

  • Besluiten tot het aangaan, opheffen of wijzigen van gemeenschappelijke regelingen zijn uitgesloten van een referendum.

Overwegende dat:

  • Steeds meer gemeentelijke taken en bevoegdheden op regionaal niveau in gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd. Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke middelen wordt uitgegeven in gemeenschappelijke regelingen;
  • Onderzoek van Klok e.a.[1] er op wijst dat invloed van burgers en maatschappelijke organisaties op politieke besluitvorming afneemt bij regionalisering;
  • Juist omdat burgers weinig invloed hebben op de besluitvorming binnen gemeenschappelijke regelingen, is het belangrijk dat zij zich in potentie uit kunnen spreken over besluiten rond de overdracht van taken en bevoegdheden aan een gemeenschappelijke regeling.

Concluderende dat:

  • Leidenaren de mogelijkheid moeten hebben om over de oprichting, opheffing en wijziging van een gemeenschappelijke regeling via een referendum uit te kunnen spreken.

BESLUIT:

In het raadsvoorstel over de wijziging van de Referendumverordening 2008 (RV21.0145), onder besluitpunt II toe te voegen

U1 Artikel 3, tweede lid onder h. komt te vervallen, onder omlettering van de overige onderdelen van artikel 3, lid 2.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

 

[1] P. Klok, M. Boogers, B. Denters, en M. Sanders (2018). Inter-municipal Cooperation in the Netherlands. In: F. Teles en P. Swianiewiecz, Inter-municipal cooperation in Europe. Institutions and Governance, p. 157-171.