AMENDEMENT:

Datum: 18 juni 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdA, GroenLinks, PvdD, SP

Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdD, SP (20)

Tegen: D66, VVD, CDA, ChristenUnie (19)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,

BESLUIT:
Onder ‘c. ontwikkelcluster III, Grachtenpanden’ de volgende stedenbouwkundige hoofdlijn toe te voegen:

vii. het woonprogramma voldoet aan de norm van 30% sociaal.

 

Martijn Otten (PvdA)
Ivo van Spronsen (GroenLinks)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Antoine Theeuwen (SP)

Toelichting:
Op basis van beleid wordt in de stad bij nieuwbouw ingezet op 30% sociaal en huisvesting van kwetsbare doelgroepen. In het Stedenbouwkundig programma van eisen bij het voorliggende voorstel wordt het realiseren van 30% sociaal niet als voorwaarde gesteld, omdat per bouwlocatie minder dan ca. 20 woningen voorzien zijn (de ondergrens voor het opnemen van 30% sociaal in een woningprogramma). Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen betreft echter een locatie waar de gemeente zelf diverse eigendomsposities heeft. Het gaat daarmee om een locatie waar de gemeente het goede voorbeeld kan geven en kan voldoen aan een norm die ook aan private ontwikkelaars wordt opgelegd.