AMENDEMENT:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

BESLUIT

In de besluittekst op pagina 21 van het kaderbesluit het punt 3.a.iii

iii. 70% betaalbaar (waarvan 30% sociale huur) en 30% vrije sector koop of huur (waarvan het totaal 30% sociale huur).

te wijzigen in:

iii. 30% sociale huur, 20% betaalbare koop, 20% middensegment huur en 30% vrije sector koop of huur. Verschuivingen tussen de segmenten is mogelijk, mits goed onderbouwd vanuit de marktvraag of haalbaarheid van het plan.

En de overige teksten hierop aan te passen.

Tom Leest (VVD)
Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

In het huidige beoogde programma van Park De Zwijger wordt voor 40% ‘betaalbaar’ in het midden gelaten of het om betaalbare koop of middensegment huur gaat. De ervaring leert dat dan vaak door ontwikkelaars of corporaties wordt gekozen voor huur. Uit de woningbouwmonitor blijkt echter dat vooral de betaalbare koop enorm achterloopt in Leiden, zowel qua realisatie als plannen. De behoefte aan betaalbare koop is enorm, en de raad heeft eerder al middels een motie uitgesproken dat het college zich zou moeten inzetten voor meer betaalbare koop.

Door hier een concreet percentage aan te verbinden in het programma, wordt gegarandeerd dat er naast huurwoningen ook betaalbare koopwoningen worden gerealiseerd in Park De Zwijger.