AMENDEMENT:

Datum: 4 april 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024,

BESLUIT

Onder artikel 1 van het raadsbesluit de laatste bullit:

  • het convenant Toekomstbestendig Bouwen is van toepassing bij de verdere planontwikkeling

te wijzigen in:

  • het convenant Toekomstbestendig Bouwen is van toepassing bij de verdere planontwikkeling waarbij de combinatie van verwarmen(op lage temperatuur) en koelen in een systeem de voorkeur heeft.

Antje Jordan (D66)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

Nieuwbouwwoningen zijn volgens de wettelijke eisen vergaand geisoleerd. Deze woningen hebben een lage warmtevraag. Zij kunnen goed verwarmd worden met een lage temperatuur afgifte systeem. Wanneer al bij de planning rekening mee wordt gehouden, kan met het hetzelfde systeem ook gekoeld worden.  Zo een systeem kan de bij hoge buitentemperatuur in de zomer het verschil maken bij hittestress. De aanleg van zo een systeem is weliswaar duurder in de investering maar maakt zich snel betaald, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de bespaarde kosten voor de bewoners. Immers hebben zij een lagere energierekening in de winter en hoeven zij geen losse airco(die natuurlijk ook stroom zou verbruiken) aan te schaffen.