AMENDEMENT:

Datum: 28 mei 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdA, PvdD, ChristenUnie (18)

Tegen: GL, VVD, CDA, SP (19)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020,

BESLUIT:

Bij W&B 1 toe te voegen aan het einde van het vetgedrukte deel:

Dat kan bijvoorbeeld door het faciliteren van beleidskaders participatie. In deze kaders wordt bij gronduitgifte en projectontwikkeling de voorkeur uitgesproken voor lokale initiatieven en initiatieven die bijdragen aan minimaal 50% lokaal eigendom.

 

Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:
Zie bestaande toelichting voor belang lokale initiatieven. De aanvulling in dit amendement concretiseert de wens en geeft lokale coöperaties meer kans om energieprojecten te ontwikkelen. Gemeenten nodigen nog
niet vanzelfsprekend lokale partijen uit en weten niet altijd de wettelijke kaders in verband met staatssteun en andere aanbestedingsregels. Hiervoor zijn beleidskaders nodig waarin gemeenten voorafgaand aan projecten helder aangeven dat zij voornemens zijn om lokaal eigenaarschap te bevorderen. Er worden nu veel keuzes met gevolgen voor de komende 15 jaar of meer gemaakt. Als nu uit onbekendheid het lokale initiatief geen kans krijgt, komt de gelegenheid voor lokaal eigenaarschap van dit project pas weer over 15 jaar ter sprake. Het zou zonde zijn om deze hele concrete kans te laten liggen.

Het is belangrijk om het onderscheid tussen procesparticipatie en participatie door lokaal eigendom van zonnepanelen en windturbines te realiseren. Het een is het op tijd betrekken van inwoners bij processen die de overheid opstart. Deze vorm van participatie is een eis die de omgevingswet aan overheidsplannen stelt, maar die nu ook al gebruikelijk is. Het andere is het ontwikkelen van grootschalige energieprojecten door coöperaties van inwoners. Deze lokale projecten zorgen ervoor dat de mensen die tegen de projecten aankijken, er straks ook rendement van ontvangen. Ook in deze concept- RES worden de twee begrippen door elkaar gebruikt. In de volgende versie van de RES is het verstandig dit te verwerken in twee aparte
paragrafen.