AMENDEMENT:

Datum: 20 juni 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: GroenLinks

Onderwerp: Stedenbouwkundige Programma van Eisen Kaasmarkt

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA en PvdD (26)

Tegen: VVD, CDA, SP, ChristenUnie (13)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,

BESLUIT:
Onder punt 1.d: (ontwikkelcluster IV) van het raadsbesluit de volgende tekst:

i. ‘de Kaasmarktschool blijft als gebouw behouden;’

Te wijzigen in:

i. ‘‘de Kaasmarktschool blijft als gebouw behouden; tenminste de begane grond krijgt voornamelijk een publieke en culturele functie’


Ivo van Spronsen (GroenLinks)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:
De Kaasmarktschool is op dit moment een culturele broedplek midden in de stad. Veel Leidenaren waaronder de buren van de school waarderen het culturele karakter van de school. Omdat het nog onduidelijk is wie in de toekomst de Kaasmarktschool zal uitbaten, beoogt de Raad met dit wijzigingsvoorstel deze culturele functie, nadrukkelijk voor een breder publiek, te behouden. Ondersteunende horeca of detailhandel wordt niet verboden.