AMENDEMENT:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Gebiedsvisie Schipholweg

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, LP (19)

Tegen: CDA, PvdD, SP, CU  (10)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

BESLUIT:

Onder besluitpunt ‘1.iii Gebouwen en Functies’ het volgende uitgangspunt toe te voegen:

  • “De hoogte in waar het kan: De bouwhoogte voor woontorens aan weerzijden van de Schipholweg
    op 70 meter te zetten, met ruimte voor een hoogteaccent tot 90 meter.”

Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (PS)
Marcel Terlouw (GL)

Toelichting:

De Schipholweg geeft ruimte voor echte hoogbouw om de woningnood te verlichten. Nog deze week geeft 97% van de Nederlanders aan dat het verlichten van de woningnood een van de grootste vraagstukken van deze tijd is.1 Elke verdieping meer is een verlichting van de zo krappe woningmarkt in Leiden.

In de Gebiedsvisie Schipholweg is de bouwhoogte voor de woontorens tussen Parmentierweg en Schipholweg gemaximeerd op 50 meter. De bouwhoogten uit de Gebiedsvisie geven daarnaast een vertekend beeld door de restricties van de molenbiotoop. Dit amendement zorgt ervoor dat juist op de plekken waar dat wel kan de hoogte in gegaan wordt. Passend bij de locatie in de stad.

Daarnaast resulteert de unaniem uitgesproken wens voor behoud van het groen erin dat er een minder diepe bouwkavel ontstaat. Meer de hoogte in bouwen is dan een logisch gevolg is. Overlast van hogere bebouwing voor de huidige bewoners wordt niet verwacht omdat de schaduw van de woontorens op de autoweg en spoorlijn valt.