AMENDEMENT:

Datum: 9 maart 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (7)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (28)

De tekst in onderdeel II, sub 1, te weten:

 • Parkeerzone B2, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd:
  • 1e en 2e uur; per 60 minuten € 0,10, minimaal belastingbedrag € 0,10;
  • 3e uur en langer; per 60 minuten € 2,80;
 • Parkeerzones C1 t/m C4, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten € 2,80, minimaal belastingbedrag € 0,20;
  • Bedrijfslocatie Amphoraweg, 1e en 2e uur; per 60 minuten € 0,10, minimaal belastingbedrag € 0,10, 3e uur en langer; per 60 minuten € 2,80;
  • Zwembadlocatie Voorschoterweg, 1e en 2e uur; per 60 minuten € 0,10, minimaal belastingbedrag € 0,10, 3e uur en langer; per 60 minuten € 2,80;
  • Rode-band-parkeerautomaatlocaties Diamantlaan (parkeerterrein), Opaalstraat (parkeerterrein) en Kennedylaan (parkeerterreinen Wagnerplein), 1e en 2e uur; per 60 minuten €0,10, minimaal belastingbedrag €0,10, 3e uur en langer; per 60 minuten € 2,80;

Te vervangen door:

 • Parkeerzone B2, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd:
  • 1e en 2e uur; per 60 minuten € 0,10, minimaal belastingbedrag € 0,10;
  • 3e uur en langer; per 60 minuten € 2,80;
 • Parkeerzones C1 t/m C4, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten € 2,80, minimaal belastingbedrag € 0,20;
  • 1e en 2e uur; per 60 minuten € 0,10, minimaal belastingbedrag € 0,10;
  • 3e uur en langer; per 60 minuten € 2,80;

Alyssa Voorwald (VVD)

Thijs Vos (PS)

Toelichting:

Het dubbeltjestarief maakt de eerste twee uur parkeren in de zones B2 en C1 t/m 4 betaalbaar voor onze inwoners en bezoekers. Het voornemen van het College is om dit dubbeltarief in zone B2 op termijn af te schaffen en in zones C1 t/m 4 betaald parkeren in te voeren. Behoud van een dubbeltjestarief in zone B2 en invoering hiervan in zone C1 t/m 4 maakt het brengen van een bezoek aan familie, vrienden, lokale ondernemers, zorginstellingen en sportcentra (etc.) betaalbaarder voor wie het OV of de fiets geen alternatief is.