AMENDEMENT:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Concept-Regionale Omgevingsagenda 2040, aan de slag met Hart van Holland: vaststelling wensen en bedenkingen, aanbieding aan de raad

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdD, SP (15)

Tegen: D66, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (24)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

Besluit:

Om aan het raadsvoorstel over de Concept-Regionale Omgevingsagenda 2040, aan de slag
met Hart van Holland de volgende wens toe te voegen:

  • De economische visie en het bijbehorende beleid moeten gericht zijn op duurzaamheid en circulariteit ten dienste van welzijn van mens en dier.

Antoine Theeuwen (SP)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Marcel Terlouw (GL)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

Door uit te blijven gaan van economische groei en dat als uitgangspunt te nemen voor de inrichting van de ruimte in onze regio trekken we een te zware wissel op mens, dier en
milieu. We moeten in de regio toewerken naar een duurzame toekomst. Een Omgevingsagenda die gericht is op een vestigingsklimaat voor bedrijven in plaats van een leefklimaat voor mens en dier zal die toekomst nooit bereiken. Daarom zien we graag dat de economische visie die ten grondslag ligt aan deze Omgevingsagenda gericht is op welzijn, uitgaat van circulariteit en ten dienste staat van mens en dier en daarmee past binnen het concept van de donut-economie1).

1) Raworth, Kate. Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist. Chelsea Green Publishing, 2017.