AMENDEMENT:

Datum: 23 januari 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie, PvdA

Onderwerp: Programmaplan Binnenstad 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t.

De raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 janua ri 2O2O,

BESLUIT:

Aan Besluitpunt 1.d

de binnenstad goed bereikbaar is voor wandelaars, fietsers, OV, automobilisten met goede bronpunten

Toe te voegen:

en mindervaliden

Pieter Krol (ChristenUnie)
Tiny Klever (PvdA)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)