AMENDEMENT:

Datum: 21 december 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Pakket woningmarktregulerende maatregelen

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (-)

Tegen: n.v.t. (-)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023,

BESLUIT:

 Artikel 1.l van de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2024:

  • “quotum: het maximum percentage om te zetten woonruimten per straat ten opzichte van het aantal adressen met een woonfunctie zoals dat op 1 januari 2024 voor die straat is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen;”

Te wijzigen in:

  • “quotum: het maximum percentage om te zetten woonruimten per straat ten opzichte van het aantal adressen met een woonfunctie van minimaal 60m2 zoals dat op 1 januari 2024 voor die straat is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.”

Martijn Otten (PvdA)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

 

Toelichting:

De grens voor de opkoopbescherming wordt met dit amendement verhoogd van 355 000 euro naar minimaal 435 000 euro. De 435 000 euro is gebaseerd op de NHG-grens voor het jaar 2024.  De reden om de grens van de opkoopbescherming te verhogen is om zo veel mogelijk koophuizen beschikbaar te houden voor starters, jonge gezinnen en middeninkomens. De opkoop van woningen beperkt de positie van deze doelgroepen op de Leidse woningmarkt. Ook in andere steden is de grens van de opkoopbescherming een stuk hoger dan een WOZ-waarde van 355 0oo euro. Denk hierbij aan gemeenten zoals Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Utrecht.  In o.a. de studentenstad Delft is de opkoopbescherming gekoppeld aan NHG-grens. Het College wordt opgeroepen om deze wijziging– voor zover van toepassing – ook te verwerken in de toelichting en/of de bijlagen.