AMENDEMENT:

Datum: 24 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (10)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, verzoekt het college:

de omschrijving van de nieuwe Nieuwe ontwikkeling 2.3.3.2 van het raadsvoorstel:

2.3.3.2 Energietransitie
Het planinitiatief LEAD is ontworpen volgens de trias energetica:
1. minimalisering van de energie vraag;
2. maximalisatie van het aandeel hernieuwbare energie; en
3. het zo efficiënt mogelijk inzetten van niet hernieuwbare energie.
Het plan is gasloos ontworpen. Energie wordt ter plaatse opgewekt met een warmte en koude opslagsysteem in de bodem en pv-panelen op de daken. Daarnaast wordt het energieverbruik geminimaliseerd door het toepassen van een zeer hoge isolatiewaarde voor gevels en daken, het gebruik van driedubbel glas in alle ramen en het toepassen van een innovatieve techniek van Smart Windows: Slimme raamkozijnen die energie opwekken en geïntegreerd zijn met sensoren die automatisch zonwering aansturen om energie te besparen. Het toepassen van CO2 gestuurde ventilatie in de woningen en het terugwinnen van warmte in douche en bad zorgt voor een verdere optimalisering van het energiegebruik. Deze technieken resulteren in een zeer gunstige Energie Prestatie Coëfficiënt die ruim verder gaat dan de huidige regelgeving (Bouwbesluit). Er wordt voldaan aan de BENG concept eisen van eind 2018 en het planinitiatief valt daarmee ruim onder de BENG eisen zoals deze met ingang van 1 januari 2021 ingevoerd worden. Het doel is derhalve BENG+. Daarnaast wordt ook voor wat betreft de EPC ruimschoots aan de minimale eisen voldaan. Het doel is een EPC van 0,25 of lager tegenover de minimale eis van 0,4 voor woningen.

te vervangen door de volgende omschrijving:

Het planinitiatief LEAD is ontworpen volgens de trias energetica:
1. minimalisering van de energie vraag;
2. maximalisatie van het aandeel hernieuwbare energie; en
3. het zo efficiënt mogelijk inzetten van niet hernieuwbare energie.
Het plan is als gasloos ontworpen. Energie wordt ter plaatse opgewekt met een warmte- en koude-opslagsysteem in de bodem en pv-panelen op de daken. Daarnaast wordt het energieverbruik geminimaliseerd door het toepassen van een zeer hoge isolatiewaarde voor gevels en daken, het gebruik van driedubbel glas in alle ramen en het toepassen van een innovatieve techniek van Smart Windows: Slimme raamkozijnen die energie opwekken en geïntegreerd zijn met sensoren die automatisch zonwering aansturen om energie te besparen. Het toepassen van CO2-gestuurde ventilatie in de woningen en het terugwinnen van warmte in douche en bad, zorgt voor een verdere optimalisering van het energiegebruik. Deze technieken resulteren in een zeer gunstige Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die ruim verder gaat dan de huidige regelgeving (Bouwbesluit). Er wordt voldaan aan de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) concept-eisen van eind 2018 en het planinitiatief valt daarmee ruim onder de BENG-eisen zoals deze met ingang van 1 januari 2021 ingevoerd zijn. Het doel is derhalve BENG+. Daarnaast wordt ook voor wat betreft de EPC ruimschoots aan de minimale eisen voldaan. De EPC zal 0,25 of lager zijn tegenover de minimale eis van 0,4 voor woningen en een EPC van 0,4 of lager voor de nieuwe ontwikkeling als geheel.

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad

Toelichting:

De raad heeft eerder uitgesproken dat zij wil dat LEAD een voorbeeld is voor Leiden in de ambitie om klimaatproblemen aan te pakken. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het planinitiatief LEAD, zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten, was dan ook een Circulair Helemaal Energie Neutraal Gebouw (CHENG) dat geheel gasloos zal worden en energie zelf genereert.

Bij het beschouwen van de bouwaanvraag binnen de coördinatieregeling wordt geconstateerd dat de EPC van de LEAD woontorens als geheel uit komt op 0,717 (fase1&2) en 0,88 (fase3). Een gebouw met een energieprestatie van 0,71-0,88 verbruikt 28 kWh/m2/jaar; in geval van LEAD met een totaal oppervlak van bijna 45000 m2 dus in totaal 1,25 miljoen KWh/jaar (equivalent aan bijna 16000 stofzuigers).

De EPC voor de LEAD-woontorens is ruim boven de minimale EPC-eis van 0,4 voor woningen zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. Door toepassen van enkele kantoorruimtes en twee zwembaden in de torens zou het conform Bouwbesluit zijn toegestaan om een EPC van 1,0 te hanteren. Toepassing van deze ogenschijnlijke maas in het Bouwbesluit, gaat in het geheel voorbij aan het uitgangspunt dat de raad voor LEAD heeft meegegeven in de Nota van Uitgangspunten, nl een helemaal energieneutraal gebouw.

Om dat de LEAD torens voor 96% uit woonoppervlak bestaan en slecht 4% uit kantoor- of sportoppervlak zijn wij van mening dat minimaal de EPC van 0,4 voor de gebouwen als geheel dient te worden behaald en dat dit in het bestemmingsplan dient te worden vastgelegd.