AMENDEMENT:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Bezuinigingsvoorstel 2023-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (33)

Tegen: VVD (6)

De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen op 12 november 2020,

BESLUIT:

Voor de jaren 2021 en 2022 een bedrag van twee maal 135.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanvullende bekostiging van het huurteam;

het benodigde bedrag te dekken uit de Reserve GSB-middelen ISV/EZ en dit te verwerken in de eerste begrotingswijziging.

 

Alex Friso (GroenLinks)                                                                               

Sander van Diepen (D66)

Antoine Teeuwen (SP)

Maarten Kersten (PS)

Josine Heijnen (CDA)

 

Toelichting:

In de Woonvisie 2020-2030 is de instelling van een huurteam aangekondigd als laagdrempelig alternatief voor een gang naar de huurcommissie, wat vaak als een te grote stap wordt ervaren en waar lange wachttijden zijn. In steeds meer beleid (de woonvisie, de invoering van de verkameringsregels en de intrekking van de verordening op de kamerverhuurbureaus) blijkt een rol weggelegd voor dit huurteam en wordt een gemis ervaren dat het er nog niet is.

Naar het zich nu laat aanzien, is het bij de Woonvisie gereserveerde budget van 60.000 euro in totaal niet voldoende voor een volwaardige pilot. In de brief van 2 november gaf het college aan dat de opzet van het huurteam bescheiden moet zijn omdat het beschikbare budget beperkt is. Dit budget staat niet in verhouding met de ambities die de stad voor heeft met het huurteam. Hiervoor werd bij de Woonvisie 2020-2023 al voor gewaarschuwd.

Voor de tussentijd, tot een volwaardig huurteam functioneert, doet het college wat het kan in een tijdelijke opzet. Elementen daaruit, zoals de voorwaarde dat een heel huis meedoet met een klacht en uitvoering door een commerciële partij die betaald wordt o.b.v. van een constructie van no cure no pay zijn echter onwenselijk voor de definitieve pilot. In plaats daarvan zou in elk geval een professionele kracht met juridische kennis en organisatorische ervaring een team moeten coördineren, waarin het enthousiasme van vrijwilligers en de expertise van andere organisaties op een laagdrempelige, lokale manier worden ingezet voor alle Leidse huurders.

Hiervoor willen indieners in elk geval 2 jaar voldoende geld vrijmaken voor een succesvol huurteam, waarna een evaluatie kan volgen met de mogelijkheid de financiering dan structureel te maken. De aanvullende kosten zijn gebaseerd op de memo van 6 november waarin de kosten van het huurteam met brede doelgroep geschetst zijn. Met inzet van de al gereserveerde 60.000 euro, vraagt dit voor twee jaar nog een aanvullende bekostiging van 135.000 euro per jaar. Intussen wordt het college opgeroepen in overleg te treden met onderwijsinstellingen, die ook een belang hebben bij een toegankelijk huurteam, voor aanvullende financiering, die bijv. het aantrekken van meer professionele krachten mogelijk moet maken.