AMENDEMENT:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Wensen en bedenkingen huisvesting moderne bibliotheek

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023

Besluit bij besluitpunt 1. de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

  • De wens om huidige en toekomstige gebruikers van de moderne bibliotheek een stem te geven in de eisen waar de nieuwe bibliotheek in hun ogen aan moet voldoen;

Sebastiaan van der Veer (CDA)
Sander van Diepen (D66)
Marc Newsome (Partij van de Arbeid)
Eli de Graaf (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

Een van de doelstellingen van de moderne bibliotheek is dat meer mensen de bibliotheek bezoeken. Maar weten we voldoende wat de Leidenaar daarin belangrijk vindt?