AMENDEMENT:

Datum: 10 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, LP (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2020,

BESLUIT:

Besluitpunt 1: het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark met daarin de volgende deelontwerpen; Van Vollenhovenkade nabij Lorentzschool, Entree Park en uitbreiding accommodatie Hockey, Multifunctioneel veld en Speeltuin De Speelschans, Park en vijver, vast te stellen en het college te verzoeken om dit inrichtingsvoorstel als uitgangspunt te nemen voor de volgende stap namelijk het opstellen van een kaderbesluit;

Te wijzigen in

Besluitpunt 1: het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark met daarin de volgende deelontwerpen; Van Vollenhovenkade nabij Lorentzschool, Entree Park en uitbreiding accommodatie Hockey, Park en vijver, vast te stellen en het college te verzoeken om dit inrichtingsvoorstel als uitgangspunt te nemen voor de volgende stap namelijk het opstellen van een kaderbesluit;

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Pieter Krol – Christen Unie
Ries van Walraven – Socialistische Partij
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Dit amendement zorgt ervoor dat de speeltuin op de huidige locatie kan blijven en dat het mulitfunctionele kunstgrasveld niet wordt aangelegd. Overige elementen uit het raadsvoorstel blijven gehandhaafd.

Wij stellen voor om af te zien van de verplaatsing van de speeltuin en de aanleg van het 4e kunstgras hockeyveld in het park, omdat er niet voldaan is aan een aantal kaderstellende eisen in amendement A.190039.1, met name omdat:

  1. Het onvoldoende is aangetoond dat de biodiversiteit in het huidige voorstel uitgebreid wordt. Er worden in het voorstel compenserende maatregelen genoemd, maar er is geen onderbouwing hoe en wanneer die maatregelen tot een uitbreiding van biodiversiteit leiden. Sterker nog, er ligt een bijdrage van prof Udo de Haes e.a. waarin gesignaleerd wordt dat de biodiversiteit er waarschijnlijk op achteruit gaat.
  2. Het onvoldoende is aangetoond dat de klimaatadaptatie in het huidige voorstel verbeterd wordt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het memo ‘scenario’s speeltuin en multifunctioneel veld’, zie uitsnede hieronder, geel gemarkeerd. Er worden compenserende maatregelen genoemd, maar er is geen onderbouwing hoe en wanneer deze maatregelen tot een verbetering van klimaatadaptatie leiden.
  3. Het onvoldoende is aangetoond dat de speeltuin er in ruimte en kwaliteit niet op achteruit gaat. In een inspreekbijdrage wijst de speeltuinvereniging erop dat de netto speelruimte kleiner wordt door de aanplant van compensatiebomen en dat er daardoor minder ruimte blijft voor speeltoestellen.
  4. Het onvoldoende is aangetoond dat de ongestoorde parkbeleving gehandhaafd blijft of verbeterd wordt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het memo ‘scenario’s speeltuin en
    multifunctioneel veld’, zie uitsnede hieronder, geel gemarkeerd. Er worden wel reducerende maatregelen genoemd, maar de eindconclusie is nog steeds dat de ongestoorde parkbeleving ‘iets’ afneemt.