AMENDEMENT:

Datum: 10 maart 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en Bedenkingen Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, Joost Bleijie (2)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,

BESLUIT:

De volgende wens toe te voegen:

 • Zoveel mogelijk van de regels zoals beschreven in RV 21.0104 ‘Toeristische verhuur van woonruimte’ met normale of hoge prioriteit te handhaven. Zoals overlast. En dan niet, zoals nu hier en daar in het RV verwoord, met “lage prioriteit”.
 • Zo ook bij de 5 in het UP genoemde (vermoedelijk reguliere) prioriteiten, waarvan nr.4 “klachten, meldingen en handhavingsverzoeken” betreft en de nrs. 1 en 2 veiligheid
  betreffen en wel bij:
  • de IT
  • het herinrichten van de werkprocessen
  • waarbij deze nrs. 1 , 2 en 4 aansluiten op de beoogde werking van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborg voor Bouwwerken
 • Zo ook bij de verkamering. Onze bedenking betreft de daar genoemde ‘lage prioriteit” bij handhavingsverzoeken.
 • Onze wens: ook het schrappen van de daarbij gebruikte formuleringen : “waarbij de gemeente betrokken wordt in reeds langslepende burenruzies en andersoortige conflicten tussen inwoners” en “waarbij er in feite misbruik van Recht wordt gepleegd”.
 • Wij hebben ook bedenkingen bij het al bij voorbaat vastleggen van “lage prioriteit” bij bouwwerken in “gebieden met lage welstandsvereisten”

Toelichting:

 • Je maakt een uitvoeringsbesluit krachteloos als je meteen al aangeeft dat de uitvoering een lage prioriteit krijgt. Het kan zijn dat in sommige gevallen, afhankelijk van diverse factoren, zoals beschikbaarheid van BOA’s, incidentie van recidive, onoplosbaarheid, risico’s e.a. , de prioriteit in de praktijk laag zal blijken te zijn, maar meld dat niet nu al in de verordening.
 • Wij verwerpen de gedachte dat (in d) handhaving bij conflicten misbruik van het Recht zou betekenen.
 • Met lage prioriteit handhaven inzake al dan niet verkamerde gebouwen “in gebieden met lage welstandsvereisten” zou kunnen leiden tot discriminatie van sociale milieus, bewoners van sociale huurwoningen en bevoordeling van malafide verhuurders (huisjesmelkers e.d.).

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad