AMENDEMENT:

Datum: 4 april 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (9)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA,SvL, CDA (26)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2023,

Besluit:

Een nieuw beslispunt toe te voegen aan het raadsbesluit:

  1. De gemeenteraad stelt voor (planologische) medewerking aan het sloop-nieuwbouwplan nadrukkelijk de voorwaarde dat tijdens een draagvlakmeting ten minste 70% van de huurders instemt met sloop.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Antoine Theeuwen – SP

Pieter Krol – ChristenUnie

Toelichting:

In Leiden is de afspraak dat er pas gesloopt kan worden als 70% van de huurders in een draagvlakmeting heeft ingestemd met de sloop en het sociaal plan. Formeel kan het college ook een kennisgevingsbesluit over sloop nemen als de 70% niet gehaald wordt, maar het is in Leiden goed gebruik dat de uitspraak van huurders wordt gehonoreerd. Bij dit sloop-nieuwbouwplan heeft de Sleutels echter al bij voorbaat aangekondigd dat zij sowieso gaat slopen – ongeacht de uitkomst van de draagvlakmeting – en dat hier geen discussie meer over mogelijk is

Door het tekortschietende onderhoud en de omgang met huurders is het vertrouwen van de bewoners van de Prinsessenbuurt ernstig beschadigd. Dat vertrouwen moet hersteld worden. Belangrijk onderdeel daarvan is dat er alleen over wordt gesloopt als 70% van de huurders hiermee instemt. Het gaat immers om hun woningen en hún wijk. Bovendien is dit een belangrijk signaal naar de bewoners dat we ze wél serieus nemen.

Met dit amendement wordt 70% draagvlak als nadrukkelijke voorwaarde in het raadsvoorstel opgenomen. Zolang deze 70% niet wordt behaald, dient de gemeente niet mee te werken aan sloop. De Sleutels kan het sloop-nieuwbouwplan alleen uitvoeren als de gemeenteraad instemt met wijziging van het omgevingsplan. Daarmee hebben we als gemeente een stok achter de deur.