AMENDEMENT:

Datum: 18 juni 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie, GroenLinks, D66

Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, ChristenUnie (27)

Tegen: VVD, PvdD, SP (12)

BESLUIT:

Besluitpunt c. ontwikkelcluster III, grachtenpanden, hoek Hooigracht c.q. nieuwbouw aan de Oude Rijn: v. ‘de historische Middelweg doorsnijdt dit blok niet.’ uit het raadsvoorstel te schrappen.

Pieter Krol (CU)
Ivo van Spronsen (GL)
Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:
Het raadsvoorstel gaat ervan uit dat ontwikkelcluster III, grachtenpanden, hoek Hooigracht c.q. nieuwbouw aan de Oude Rijn niet zal worden doorkruist door de historische Middelweg, zoals dat vroeger het geval was (zie p. 29 PvE). Indien de motie [nr. XX, D66, CU, @@] wordt aangenomen, is dit niet langer een gegeven. Er worden immers meerdere scenario’s onderzocht waarbij (ten minste) een van de scenario’s ertoe leidt dat het blok wel wordt doorsneden door de historische Middelweg. Dit amendement beoogt het raadsvoorstel in overeenstemming te brengen met de strekking van die motie.