AMENDEMENT:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP (3)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (32)

Besluit:

De huidige tekst bij besluitpunt 1b

  • Het beoordelen van participatieprocessen op zorgvuldigheid en niet op de hoeveelheid weerstand (Thema 2: Basis op orde)

te vervangen met de volgende tekst:

  • Het beoordelen van participatieprocessen op zorgvuldigheid; bij complexe projecten met veel deelbelangen hanteren we coproduceren als de minimale trede van de participatieladder om zoveel mogelijk draagvlak te creëren (Thema 2: Basis op orde)

Thomas van Halm – SP
Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Met de huidige formulering van besluitpunt 1b lijkt het alsof de hoeveelheid weerstand geen rol kan spelen in zorgvuldige participatieprocessen. Weerstand kan echter een signaal zijn waar we in de stad gezamenlijk een antwoord op moeten formuleren. De alternatieve formulering van besluitpunt 1b vangt dit af door bij complexe projecten minimaal uit te gaan van coproductie. Dit leidt namelijk tot betere besluitvorming en meer gedragen beslissingen waar alle partijen zich in vinden (ook als ze niet voor 100% hun gelijk krijgen).