AMENDEMENT:

Datum: 15 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (11)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, LP (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

Besluit

Besluitpunt 1c ii te vervangen door:

Hoogteaccenten van 30, 40, 50 en 50 meter op respectievelijk de kavels 4, 2, 3 en 1.

Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren).
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Josine Heijnen (CDA)

Toelichting:

Hoogbouw boven de 50 meter zorgt niet alleen voor veel weerstand bij de wijkbewoners, maar is ook niet efficiënt met betrekking tot het bruikbare woonoppervlak. Door de hoogte te maximeren tot 50 meter vergroten we de acceptatie door de wijk, zonder het aantal te realiseren woningen substantieel te verminderen.