AMENDEMENT:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, LP (2)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, Marcel Terlouw (36)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

BESLUIT:

Na besluitpunt 1 de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

 • De wens dat het college :
  • de florerende top-podia Hot House, De X, Van Polanen Presents en de Muziekstudio & Oefencabines Muziekhuis na alle investeringen in, verbouwingen van en organisatorische wijzigingen gedurende de afgelopen decennia bij de huidige locatie, nu eindelijk eens met rust zal laten,
  • geen kapitaalvernietiging zal plegen
  • dus geen dure onnodige verbouwingen zal plegen van de beoogde nieuwe locatie in de Hazewindsteeg, waar genoemde podia fysiek niet in passen
  • en dus het Muziekhuis op de Middelste en Uiterste Gracht zal laten,
  • wat ook de vurige wens van de organisatoren van de vier podia is, en
  • betere échte participatie en medezeggenschap, dus geen info achteraf zal toepassen bij het eventuele ontwikkelen van de C-hub.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting:

 • Ten eerste was er weer een traject van niet-communicatie met en niet meegenomen worden door de gemeente Leiden in de periode maart – november 2021. Daarna werd de communicatie na druk vanuit de raad hersteld maar waren er alleen voldongen feiten. Er waren steeds initiatieven tot participatie ondernomen, maar die bleken eenzijdig te blijven.
 • De programma-eisen van de gebruikers waren ook al langer bekend en meegenomen door bureau Draaijer & Partners. Deze minimale wensen en eisen zijn voor de vier partners van het Muziekhuis essentieel om de voorstellingen in samenhang met artiesten, vrijwilligers en publiek professioneel te kunnen organiseren en faciliteren.
 • Kwaliteit moet daarbij altijd voorop staan. Aan vele van de ingebrachte programma-eisen wordt volgens de gebruikers niet voldaan in het rapport van Draaijer & Partners
 • Het zal een groot probleem worden om de jaarlijkse gemiddeld 100 voorstellingen in Het Muziekhuis elders mogelijk te maken, dan wel zorgt de gemeente voor een verschraling in het cultuuraanbod in Leiden indien dit niet wordt gerealiseerd.

Geschiedenis

In het najaar van 2019 werd het nog slechts recentelijk geheel gereorganiseerde Muziekhuis onaangenaam verrast door de cultuurambtenaren met de mededeling dat BplusC, de huidige uitbater van het Muziekhuis, een tekort had op de onderhoudslasten van haar panden, en dat daarom het Muziekhuis moest worden afgestoten. Ook werd verteld, dat het Muziekhuis gesloten en gesloopt zou gaan worden, maar dat er wel naar alternatieven zou worden gekeken voor de huidige gebruikers. Later bleek dat het allemaal eigenlijk ging om de muziekschool op het Rapenburg… En de bieb in de Nieuwstraat.

Vanaf het begin hebben de huidige florerende podia laten weten dat zij het Muziekhuis als locatie als enige mogelijkheid voor de toekomst zien, want:

 • het herbergt een flexibele zaal (Qbus) met een zitcapaciteit van 100-120 stoelen en een stacapaciteit van 200-250, prima capaciteiten en precies gepast voor de huidige gebruikers – die Qbus (Muiziekhuislocatie Middelstegracht/Uiterstegracht) is een uiterst betaalbare zaal, huidig tarief 150-250 euro zaalhuur per concert, inclusief een personeelslid, op elke dag van de week dus ook in de weekenden.
 • het is een laagdrempelige zaal voor publiek maar ook voor medewerkers/vrijwilligers, omdat er gewerkt kan worden met een grote mate van onafhankelijkheid, zowel in programmering, productie & marketing, als in kaartverkoop en vrijwilligersbeleid Er is geen enkele andere zaal meer in Leiden die zonder grote en kostbare aanpassingen aan al deze criteria voldoet! Zeker de nu aangeboden zalen en zaaltjes in de Hazewindsteeg niet. Daarnaast heeft de Qbus een uniek en avontuurlijk muziekprofiel: de betere blues, americana, jazz en wereldmuziek op één podium, zeer divers, kleurrijk en kwalitatief hoogstaand. Er spelen regelmatig bands die nergens anders in de brede regio dan wel op nationaal niveau te zien zijn !, Unieke concerten dus, die regelmatig publiek uit het gehele land trekken, soms zelfs uit het buitenland! Landelijke radiozenders komen hier regelmatig opnemen. Kortom, hier wordt telkens weer invulling gegeven aan het motto Leiden, Stad van Ontdekkingen! Dergelijke pioniersplekken (‘broedplaatsen’, makershuizen) vervullen een noodzakelijke rol in de vernieuwing binnen het culturele aanbod; het zijn inspirerende plekken voor artiesten, bezoekers en de vele vrijwillige medewerkers. En tussen de diverse functies vindt synergie plaats.
 • Tijdens de latere (te late !) gesprekken met de cultuurambtenaren en de wethouder cultuur hebben de vertegenwoordigers van de vier podia op basis van hun programma’s van eisen, ook andere alternatieve locaties besproken en bekeken. Geen enkele alternatieve locatie voldeed echter aan alle criteria tegelijkertijd. Om nog maar te zwijgen van synergie.
 • Hun werd verteld dat er in zomer 2021 een financieel haalbaarheidsonderzoek gestart zou worden naar het mogelijke afstoten van het Muziekhuis en de consequenties daarvan ook voor ons als huidige gebruikers. Verschillende, eerder besproken alternatieve locaties zouden in dit onderzoek worden meegenomen, alsook het behoud van het Muziekhuis als nuloptie. Maar toen men uiteindelijk werd uitgenodigd voor een interview hierover, bleek het onderwerp de ‘herhuisvesting van de Muziekschool’ te zijn, een klein facet uit dit gehele complexe dossier, waar de Vier slechts zijdelings mee van doen hebben.
 • Kennlijk ligt de focus vanuit de Gemeente Leiden wel heel erg op de financiële problematiek van BplusC, terwijl voorbij wordt gegaan aan diezelfde problematiek van de andere grote cultuurinstellingen zoals uitdiverse rapporten naar voren komt, en waarbij de rol van de Dienst Gebouwen erg onduidelijk, onzichtbaar, niet transparant, jazelfs soms dubieus is. Dit mag ook wel eens tegen het licht gehouden worden.
 • Tijdens het door de Vier als prettig ervaren gesprek methet voor de gemeente werkende onderzoeksbureau Draaijer Partners werd opeens een nieuwe alternatieve concertlocatie uit de hoge hoed getoverd: K&O aan de Hazewindsteeg. Een locatie die niet in het rijtje eerder besproken alternatieven ooit genoemd was.
 • Voor slechts €25.000 exploitatiekosten op jaarbasis bieden de gebruikers. “makers” en bespelers van het Muziekhuis, de stad Leiden een avontuurlijk en uniek programma van, met zo laag mogelijke toegangsprijzen om het voor een ieder toegankelijk te houden. Dat kan volgens de vier belangrijke stadspodia alleen als de Gemeente Leiden dit faciliteert op een plek die op alle onze criteria een voldoende scoort. Dat is alleen het Muziekhuis. De Vier én Partij Sleutelstad smeken het college dus: pleeg na de vele dure verbouwingen van de afgelopen decennia geen kapitaalvernietiging, gooi de knuppel na de recente turbulentie van reorganisatie niet opnieuw in het hoenderhok én gooi het kind niet met het badwater weg!