AMENDEMENT:

Datum: 13 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP (8)

Tegen: D66, GL, VVd, PvdA, CDA, CU (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021,

Besluit:

Artikel 4: Instandhoudingstermijn, luidende:
(1.) Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 20 jaar na de eerste ingebruikname voor de maximale huurprijsgrens, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid beschikbaar te blijven. (2). Middeldure huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 15 jaar na de eerste ingebruikname voor de maximale huurprijsgrens, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid beschikbaar te blijven. (3.) De instandhoudingstermijn voor sociale huurwoningen zoals genoemd in het eerste lid geldt niet voor toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Woningwet.

te wijzigen in de volgende formulering:

Lid 1: Sociale huurwoningen, corporaal én commercieel particulier, dienen gedurende niet slechts een termijn van tenminste 20 jaar na de eerste ingebruikname voor de maximale huurprijsgrens, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid beschikbaar te blijven, maar conform het huidige beleid van de corporaties “oneindig”, d.w.z. zolang deze woningen bestaan en voor volkshuisvesting van huurhulpbehoevenden kunnen/moeten dienen.

Lid 2: Middeldure huurwoningen dienen gedurende niet slechts een termijn van tenminste 15 jaar na de eerste ingebruikname voor de maximale huurprijsgrens, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid beschikbaar te blijven, maar congruent met artikel 4, lid 1 hierboven: zolang deze woningen bestaan en voor volkshuisvesting van die middel-sociale bevolkings-lagen kunnen/moeten dienen.

Lid 3: De instandhoudingstermijn voor sociale huurwoningen, zoals genoemd in het eerste lid, geldt zowel voor toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Woningwet, als voor particulier en/of commercieel verhuurde complexen van minimaal 34 woningen. Dit regardeert ook de middeldure huurwoningen uit de 15-procents-contingenten als voornoemd.

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

Wij willen, net als de Leidse corporaties, dat er in het geval van particuliere sociale huurwoningen niet al na 20 jaar wordt “uitgepond” en idem ook de midden-huur niet na 15 jaar, en ook niet dat de gemeente of een corporatie een commercieel verhuurd complex (minimaal 34 woningen) dan zou moeten gaan kopen. Als wij als gemeente een overeenstemming sluiten met een particuliere investeerder/projectontwikkelaar, zoals bijvoorbeeld een nogal veeleisende investeerder bij de vertrouwelijke (?) inspraakreacties , dan dient zo’n woningbouwpartner van de gemeente zich eenvoudigweg aan ónze eisen te houden. Dus willen we niet dat Leiden zich al bij voorbaat neerlegt bij een aantal “no-go’s” van vertegenwoordigers van de door haar zo geprezen en vrijgehouden “vrije markt”. Conform de inspraakbrief van de drie Leidse corporaties bij monde van en uit de pen van oud-wethouder Gerda van den Berg willen wij ook de woningen in de commerciële particuliere sociale huur en midden-huur niet beperkt, maar “oneindig” (term Van den Berg), d.w.z. tot einde bewoning van dat complex in die doelgroep-categorie houden en daarmee een onbeperkte instandhoudingstermijn creëren. Dus daarmee garanderen voor de doelgroepen waarvoor de gemeente garant wil staan, en waarvoor de gemeente het sociaal en voor midden-huur bedoelde contingent in het betreffende bouwproject bedoeld en vergund heeft. Er wordt momenteel op ons verzoek nog juridisch uitgezocht of dat niet (ook) op de weg ligt van de Woonvisie, Uitvoeringsbesluit Wonen of Huisvestingsverordening, die we dan via een motie kunnen laten wijzigen. Mocht dit nu als amendement niet kunnen, omdat dat strijdig zou zijn met voornoemde 3 andere verordeningen, dan dienen we dit amendement alsnog ook als motie in. (zie separaat document)