AMENDEMENT:

Datum: 8 juni 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Burgerberaad versnellen energietransitie

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (0)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 8 juni 2023,

BESLUIT:

Beslispunt 2 uit het raadsbesluit:

  1. Het college de opdracht te geven om de uitkomsten van het burgerberaad, afhankelijk van de bevoegdheden, in collegebesluiten te verwerken of te voorzien van een advies ten aanzien van realiteit, haalbaarheid en inpassing in gemeentelijk beleid en dit als raadsvoorstel voor te leggen;

te wijzigen in:

  1. Het college de opdracht te geven om de uitkomsten van het burgerberaad, afhankelijk van de bevoegdheden, in collegebesluiten te verwerken of te voorzien van een advies ten aanzien van realiteit, haalbaarheid en inpassing in gemeentelijk beleid en dit als raadsvoorstel voor te leggen. Aanbevelingen die betrekking hebben op collegebevoegdheden worden tegelijkertijd met of in dit raadsvoorstel voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de raad;

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

In de huidige opzet van het raadsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten aanbevelingen:

  • Aanbevelingen die gaan over college-bevoegdheden: Hierover neemt het college zelfstandig en rechtstreeks een besluit;
  • Aanbevelingen die gaan over raadsbevoegdheden: Deze worden in een raadsvoorstel voorgelegd, waarbij het college adviseert over realiteit, haalbaarheid en inpassing in het gemeentelijk beleid.

Partij Sleutelstad vindt dat de aanbevelingen van het burgerberaad als geheel moeten worden voorgelegd – ongeacht de formele bevoegdheden – zodat de raad de aanbevelingen integraal kan wegen. Voorstel is daarom om de aanbevelingen die raken aan collegebevoegdheden via een wensen en bedenkingen-procedure aan de raad voor te leggen. Het college blijft op deze onderdelen dus beslissingsbevoegd, maar de raad kan wel bij het raadsvoorstel haar visie uitspreken over dit onderdeel van de aanbevelingen.