AMENDEMENT:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP, CU (12)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA (37)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april,

BESLUIT

Besluitpunt 8 ii. De aanleg van de “verlengde Kooilaan” vanaf de rotonde Kooilaan/ Willem de Zwijgerlaan naar de aansluiting met de IJsselmeerlaan;

te wijzigen in

Besluitpunt 8 ii. Nader onderzoek te verrichten naar de aansluiting van de Willem de Zwijgerlaan op de IJsselmeerlaan en Sumatrastraat en de raad verschillende scenario’s ter besluitvorming voor te leggen.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)
Antoine Theeuwen (SP)
Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

 

Toelichting:
Met de scope uitbreiding LRN is een complex kruispunt (namelijk kruising Willem de Zwijgerlaan met Sumatrastraat/ IJsselmeerlaan) onderdeel geworden van de gebiedsvisie. Deze scope uitbreiding is onderbelicht geweest in het voorafgaande participatieproces en de door het college voorgestelde oplossing (Verlengde Kooilaan) heeft grote gevolgen voor de ecologische zone aan de Pieter Bothstraat/ Joop Vervoornpad.

Op dit moment is de Pieter Bothstraat/ Joop Vervoornpad een smal, 1-baans asfaltweggetje, met aan weerszijden grote bomen, en onderdeel van een ecologisch waardevol boomgebied. Wanneer hier een autoweg met het profiel van de Langegracht wordt aangelegd, kunnen de bomen niet behouden blijven en wordt dit gebied ecologisch zeer sterk aangetast. Een ecologisch onderzoek naar de effecten van de aanleg van de Verlengde Kooilaan is nog niet beschikbaar. Het is daarom nog niet mogelijk om een geïnformeerd oordeel te vormen over de wenselijkheid van de Verlengde Kooilaan.

Ook geeft het gepresenteerde plan nog te weinig inzicht in de gevolgen voor de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers op de Verlengde Kooilaan.

Daarom willen de indieners op dit moment nog geen onomkeerbare keuze maken voor de Verlengde Kooilaan. De indieners willen een aantal scenario’s voorgelegd krijgen waarin de verschillende voor- en nadelen onderzocht en beschreven worden. Daarbij moet in elk geval aandacht besteed worden aan ecologische effecten, de impact van de plannen op de aanwezige bomen en de gevolgen voor de verkeersveiligheid van met name voetgangers en fietsers.