AMENDEMENT:

Datum: 18 juni 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: GroenLinks

Onderwerp: Stedenbouwkundige Programma van Eisen Kaasmark

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GroenLinks, CDA en PvdD (25)

Tegen: VVD. PvdA, SP en ChristenUnie (14)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,

BESLUIT:

Onder punt 1.a: (ontwikkelcluster I) van het raadsbesluit de volgende tekst:

ii. ‘de kopbebouwing bestaat uit ‘percelen’ van 8 tot 10 meter breed met aan de Koppenhinksteeg maximum goot- en bouwhoogten van respectievelijk 12 en 16 meter, vergelijkbaar met die aan de Hooglandse Kerkgracht’

iii. ‘aan de Oude Rijn komen lagere volumes die met een maximum goot- en bouwhoogten van respectievelijk 9 en 13 meter aansluiten op de lagere bebouwing aan de overzijde’

te wijzigen in:

ii. ‘de nieuwe kopbebouwing bestaat uit ‘percelen’ van 8 tot 10 meter breed met aan de Koppenhinksteeg maximum goot- en bouwhoogten van respectievelijk 9 en 12 meter,’

iii. ‘de nieuwe kopbebouwing aan de Oude Rijn komen lagere volumes die met een maximum gooten bouwhoogten van respectievelijk 7 en 9 meter aansluiten op de lagere bebouwing aan de overzijde’

Ivo van Spronsen (GroenLinks)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:
De bouwhoogtes zijn verlaagd om beter aan te sluiten op de bebouwing van de Kaasmarkt. De nieuwe bebouwing aan de Koppenhinksteeg-kant is dan even hoog als de Kaasmarktschool. Aan het water is het lager. Dat komt meer overeen met de hoogtes aan de overkant van de Oude Rijn en sluit daar mooi op aan.

Aan de kop direct tegenover de kaasmarktschool is een hoogteaccent mogelijk dat mooi de overgang van de hoge Kaasmarktschool naar het lagergelegen water van de Oude Rijn maakt. Hierdoor houden we ook in stand dat de Kaasmarktschool daadwerkelijk het hoogste punt is en focuspunt blijft van het plein.

Bijkomend voordeel van het verlagen van de bouwhoogtes is dat de schaduwwerking op de panden aan de overkant van de Oude Rijn minder nadelig zal zijn.

Toelichting bij laatste wijziging in amendement:

het amendement is verduidelijkt en slaat alleen op de nieuwbouw op nog te verkopen gemeentegrond. De goothoogtes voldoen hiermee aan de voorwaarden gesteld in BP Binnenstad I (2005). Zo komt het niet in de knoop met vigerende bestemmingsplannen. Voor de originele panden Koppenhinksteeg 8 en 10 is meer recentelijk (2017) een bestemmingsplan vastgesteld.