AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni, 2021

Besluit

Na besluitpunt 1. de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

  • De wens dat bij de verdere uitwerking van de mobiliteitsopgave in een bijbehorende uitvoeringsagenda voor elk project een inzichtelijke en duidelijke kosten baten
    analyse bijgeleverd wordt.

Toelichting:

Mobiliteitsprojecten zijn erg kostbaar, het is goed om voor besluitvormingstrajecten, financiering en prioritering duidelijk te hebben wat een project precies oplevert (doorstroming, milieuverbetering, aansluiten op mobiliteitsnetwerken en wat al niet meer) en wat precies de bijbehorende kosten zijn. In Jip en Janneke taal: Wat kopen we precies en wat kost het.

Antoine Theeuwen SP
Francien Zeggelt D66
Maarten Kersten PS
Pieter Krol CU