AMENDEMENT:

Datum: 2 februari 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (3)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (36)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023,

BESLUIT:

Aan artikel 1 van de Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023 een nieuw lid toe te voegen:

  • Parkeerbelasting opgelegd ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting

Kwijtschelding is op dit moment niet mogelijk voor de parkeerbelastingen. Dit is rechtstreeks overgenomen uit de verordening van 2012. Sindsdien is er echter veel veranderd: Enerzijds is het gebied dat onder betaald parkeren valt fors uitgebreid (alleen de Stevenshof, Merenwijk, Roomburg en Waardeiland blijven voorlopig uitgezonderd). Anderzijds wordt met dit raadsvoorstel de vermogensgrens veruimd van €2.200,- naar €4.400,-. Meer Leidenaren komen dus in aanmerking.

Parkeren is een gesloten systeem. Bij kwijtschelding zullen de baten van de parkeerbelastingen iets lager zijn. In de reserve parkeren is voldoende ruimte om deze gederfde inkomsten te dekken.