AMENDEMENT:

Datum: 9 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander t.b.v. uitvoering energietransitie

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, VVD, CDA, PvdD, SP, CU, LP (26)

Tegen: D66, PvdA (13)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 9 november 2021,

Besluit

De volgende wens aan RV 21.0097 toe te voegen:

De wens om in de leningvoorwaarden op te nemen dat het gehele bedrag van Reverse converteerbare hybride obligatielening t.w.v. EUR 600 miljoen, besteed dient te worden aan aanpassingen in het energiesysteem en uitbreiding van het elektriciteitsnet t.b.v. de energietransitie.

Dorien Verbree (VVD)
Lianne Raat (PvdD)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting

Het uitbreiden en aanpassen van het energienet is noodzakelijk om elektra beschikbaar te houden en duurzame opwekking van energie te bereiken. In de huidige leningvoorwaarden is echter niet opgenomen dat de lening ook daadwerkelijk voor dit doel moet worden ingezet. Om te garanderen dat de lening op de juiste manier besteed wordt, spreekt de Leidse raad de wens uit om het doel van de lening in de leningvoorwaarden op te nemen.