AMENDEMENT:

Datum: 17 februari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, Fractie Marcel Terlouw (7)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,

BESLUIT:

Beleidsuitgangspunt i als volgt te lezen:

  • i. Het instellen van een vaste marktmeester die toezicht houdt, samenwerking bevordert, betrokkenheid stimuleert en fungeert als vast aanspreekpunt;

Alyssa Voorwald – VVD
Maarten Kersten – PS

Er is een duidelijke oproep vanuit de marktondernemers voor een marktmeester of marktmanager. Dit rijmt niet met de keuze van het College voor een gebiedsmanager die zich behalve met de markt, ook bezig moet houden met de omliggende retail en horeca. Bovendien kan de marktmeester vanwege zijn heldere focus op de marktondernemers ook werk maken van de bestaande knelpunten op de markt: het uitvoeren van het vigerende ondernemersplan door de marktondernemers, een betere doorstroming van bezoekers en het naleven van regels. Dit laatste uiteraard in goede samenwerking met de boa’s die toezicht houden. Een marktmeester is een opstap richting de beste markt van Nederland.