AMENDEMENT:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Aanpassing Welstandsnota 2014 inzake regels voor toepassing zonnepanelen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (29)

Tegen: VVD, CDA (9)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

BESLUIT:

Besluitpunt 2 A aan te vullen door:

In Hoofdstuk 7 Objectcriteria, onder Object 6 op pagina 195 de derde alinea te vervangen door:

Het begrip zichtbaarheid wordt bepaald aan de hand van een zichtlijn die de zichtbare gedeeltes van het dakvlak aanduidt. Een zichtlijn wordt bepaald vanuit de openbare ruimte, zowel aan de voor-, zijals achterkant het pand. De lijn wordt genomen vanaf de gevelwand aan de overzijde van de straat (bij voortuinen vanaf de grens van de openbare ruimte) of het openbaar gebied (met een maximale afstand van 35 meter) op 1,80 meter hoogte naar de goot.

Besluitpunt 2 D voor te laten gaan door:

In Bijlage 2 Zonne-Energie in Historische context, onder Uitvoeringseisen op pagina 214 in de eerste alinea:

Bepaalde dakvlakken kunnen zichtbaar zijn vanaf grote afstand (meer dan 75 meter), zoals bijvoorbeeld mansardekappen.

Te vervangen door de volgende tekst:

Bepaalde dakvlakken kunnen zichtbaar zijn vanaf grote afstand (meer dan 35 meter), zoals bijvoorbeeld mansardekappen.

In Bijlage 2 Zonne-Energie in Historische context, onder Zichtlijn op pagina 215 in de eerste alinea:

(met een maximale afstand van 75 meter gemeten vanaf de gevels van het pand)

Te vervangen door de volgende tekst:

(met een maximale afstand van 35 meter gemeten vanaf de gevels van het pand

Sander van Diepen (D66)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Maarten Kersten (PS)

 

Toelichting:

Door het amendement komen er meer mogelijkheden voor zonnepanelen in de historische stadsdelen. De wijziging zit hem op de zichtlijnen op zonnepanelen. De maximale zichtlijn wordt gehalveerd. De afstand van 35 meter staat gelijk aan bijvoorbeeld het direct zicht op een dak aan de overzijde van een gracht als het Rapenburg. Lange zichtlijnen, zoals via een bepaalde hoek, over een plein of door een park heen wordt hiermee voorkomen. Hiermee wordt een betere balans gezocht richting het toestaan van panelen in een
historische omgeving.

Volgens de initiatiefnemers van dit amendement doet het toevoegen van een zonnepaneel op het dak van een monument niets af aan de historische waarde van het stadsgezicht. De binnenstad is ontwikkeld door eeuwen van inzet van Leidenaren en is nog altijd in ontwikkeling. Een belangrijke overweging is daarbij dat een zonnepaneel een tijdelijke toevoeging is op een monumentaal dak. Ze kunnen zonder problemen verwijderd worden bij voortschrijdend inzicht.