AMENDEMENT:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘Toekomstvisie DZB Leiden 2030’

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021

Besluit na besluitpunt 1. de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

  • De wens dat de menselijke maat en ondersteuning van werknemers en daarmee de maatschappelijke waarde van DZB de boventoon voert en dat winst- en productiecijfers geen doel op zich zijn bij de werkzaamheden van DZB.

Tiny Klever (PvdA)
Pieter Krol (ChristenUnie)
Marcel Terlouw (GroenLinks)
Eric Krijgsman (D66)
Joost Bleijie (CDA)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

Het doel van een sociaal ontwikkelbedrijf is het ondersteunen van mensen die net dat extra steuntje in de rug nodig hebben om aan het werk te komen. Voor veel mensen is het aan het werk komen al een hele stap. Extra druk om winst- of productiecijfers te behalen, werkt daarom vaak averechts. Doordat in de toekomstvisie DZB de inzet is om meer mensen uit te plaatsen bij reguliere werkgevers, via publiek private samenwerking (PPS), en dat bovendien wordt gepoogd de opbrengsten te verhogen bij de Leerwerkbedrijven, ontstaat het risico dat winst en productie boven maatschappelijk waarde wordt gezet.

Om die reden is het van belang dat kwaliteit van de werkplekken als het gaat om begeleiding, arbeidsvoorwaarden, noodzakelijke aanpassingen van de werkplek, werk tempo etc. leidend te maken als menen bij DZB of bij reguliere werkgevers, via PPS, gaan werken. Daarom mag een te krappe financiële ruimte geen reden zijn om aan kwaliteit in te leveren en dient het verhogen van de opbrengsten van de Leerwerkbedrijven geen doel op zich worden. Winst- en productiecijfers mogen dus geen doel op zich zijn bij het ondersteunen van de werknemers bij DZB of als zij worden uitgeplaatst bij reguliere werkgevers.