AMENDEMENT:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17)

Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

BESLUIT

Toe te voegen aan punt 8 – ii van dit besluit:

Voorafgaand of gelijktijdig met het verder uitwerken van de plannen voor een verlengde kooilaan wordt een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek uitgevoerd op basis van nieuwe en/of actuele data. Met aandacht voor het mogelijk ontstaan van onveilige situaties, verkeersdruk voor omliggende wijken en vervuiling.

Mitchell Wiegand Bruss (SVL)
Thijs Vos (PS)
Antoine Teeuwen (SP)
Tom Leest (VVD)

Toelichting:
De fiets en de voetganger zouden, ook volgens het college zelf, op de eerste plaats moeten staan. Echter is het verkeerskundig onderzoek voor de Kooilaan gebaseerd op onderzoek waarin alleen motorvoertuigen zijn meegenomen en alleen gekeken is naar oudere data, aldus het burgerinitiatief Heel Noord, Een Tuin. De zorgen van het burgerinitiatief en verschillende wijkverenigingen delen wij, daarom het verzoek een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek op te nemen in dit besluit. Het burgerinitiatief heeft per brief gevraagd om een onafhankelijk onderzoek, dit amendement zou hier gehoor aan moeten geven.