AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, VVD, PvdD, CDA, SP, CU, LP (26)

Tegen: D66, PvdA (12)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

BESLUIT:

Het volgende besluitpunt toe te voegen:

Het onderzoek naar de volle breedte van de warmtetransitie, waaronder een diversiteit van mogelijke bronnen zoals restwarmte, lokale initiatieven en geothermie, moet niet beperkt worden door het verloop van de besluitvorming en uitvoering van de WarmtelinQ+.

Josine Heijnen (CDA)
Maarten Kersten (PS)
Maarten de Crom (VVD)

Toelichting:

Het investeringsfonds met geografisch verbonden gemeenten biedt een unieke kans om met een objectieve blik uit te zoeken op welke manier de warmtetransitie het beste vormgegeven kan worden. Hoewel de directe aanleiding tot deze gelegenheidscoalitie de WarmtelinQ+ is, en deze ook onderzocht zal worden als een van de mogelijkheden, is het wat betreft het CDA de uitdrukkelijke doelstelling ook verder te kijken naar andere vormen en bronnen om zo de beste keuze en de bevindingen aan de raden te kunnen presenteren. Dit onderzoek moet qua verloop en qua besluitvorming zijn eigen tempo kunne volgen en niet afhankelijk gemaakt worden van het onderzoek naar de WarmtelinQ+ alleen, om zodoende tot betere onderzoeksresultaten te komen.